سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
معرفي وظايف

 

   وظايف اداره مديريت پروژه و كنترل عمليات:


1.        اولويت بندي  اجراي پروژه ها جهت تخصيص اعتبارات بر اساس منابع موجود

2.    تهيه برنامه زمانبندي پروژه هاي شهرداري شامل پروژه هاي عمراني، شاخص پژوهشي و فناوري اطلاعات

3.    برگزاري جلسات بررسي وضعيت پيشرفت و كنترل محدوده، زمان و هزينه (stc) پروژه ها بصورت دوره اي براي پروژه هاي شاخص و مهم مناطق

4.    ارائه گزارشات متنوع به صورت جدول و داشبوردهاي مديريتي

5.    تكميل فرم هاي منشور پروژه ها و به روز رساني آن ها

6.   تدوين دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مطابق استانداردهاي مديريت پروژه

7.  ايجاد مكانيزم صحيح به منظور تخصيص بهينه منابع به كارهاي شهرداري (پروژه، عمليات مستمر)

8.  بررسي مشكلات پروژه‌ها جهت مرتفع كردن آن

9.   برگزاري جلسات كارگروه اولويت بندي و مديريت پروژه هاي شهري به منظور استقرار استانداردهاي مديريت پروژه

10.  هماهنگي بين ذينفعان پروژه‌ها جهت رفع موانع اجراي پروژه‌ها

11.  برنامه عملياتي منطبق با برنامه راهبردي

12. كنترل تاخيرات و ارائه گزارش هاي تحليلي جهت هماهنگي ذي‌نفعان و رفع مشكلات

 
 
 
 
width=22 width=7