درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
العربیه/English
 
حاج ميرزا محمد علي خان كلانتر
حاج ميرزا محمد علي خان كلانتر
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
- رمضان 1325 ه ق
حاج محمد جعفر خوانساري
حاج محمد جعفر خوانساري
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
- 1297
حجه الاسلام شيخ الاسلام
حجه الاسلام شيخ الاسلام
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
- -
ميرزاده عشقي
ميرزاده عشقي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
- -
سرهنگ حبيب ا... خان
سرهنگ حبيب ا... خان
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
- 1309
ميرزا رفيع رفيعي
ميرزا رفيع رفيعي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
17/8/1313 14/4/1313
غلامرضا الهامي
غلامرضا الهامي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
- 16/8/1320
مجتبي دولت آبادي
مجتبي دولت آبادي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
17/7/1325 5/11/1323
محي الدين كاشفي
محي الدين كاشفي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
1/12/1329 3/6/1328
رين العابدين صدري
رين العابدين صدري
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
1/2/1331 1/12/1329
علي صديق قاضي نوري
علي صديق قاضي نوري
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
16/7/1332 1/5/1332
باقر مدني پور
باقر مدني پور
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
7/4/1334 17/7/1332
علي مهرابي
علي مهرابي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
1336 1335
حبيب ا... اشراقي
حبيب ا... اشراقي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
20/6/1336 25/1/1335
سرتيپ شاپورمختاري
سرتيپ شاپورمختاري
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
20/5/1338 12/6/1336
دكتر فريبرز نوذري
دكتر فريبرز نوذري
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
25/5/1341 15/8/1340
رضا همايوني
رضا همايوني
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
1359 1340
رضا سجادي
رضا سجادي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
27/10/1343 1/3/1343
مهندس سعيد حجازي
مهندس سعيد حجازي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
11/11/1346 22/9/1346
مهندي جهانگير كيا
مهندي جهانگير كيا
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
21/10/1348 11/11/1346
مهندس اكبر مقامي
مهندس اكبر مقامي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
13/9/1349 12/10/1348
تيمسار سرلشكر بهمن رضا نيا
تيمسار سرلشكر بهمن رضا نيا
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
26/3/1352 23/9/1349
سيد اسماعيل نواب صفا
سيد اسماعيل نواب صفا
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
3/6/1352 26/3/1352
محمد ماني
محمد ماني
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
13/5/1354 3/6/1352
مهندس رضا آزمايش
مهندس رضا آزمايش
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
17/10/1356 13/5/1354
سيد اكبر قائمي-سرپرست
سيد اكبر قائمي-سرپرست
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
3/12/1356 18/10/1356
آتامان غني زاده
آتامان غني زاده
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
12/12/1357 4/12/1356
مهندس سيد حسين علوي
مهندس سيد حسين علوي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
3/12/1359 12/12/1357
مهندس عبدالحسين سيف اللهي
مهندس عبدالحسين سيف اللهي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
25/1/1360 4/12/1359
مهندس حسن درخشنده پور
مهندس حسن درخشنده پور
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
29/8/1362 25/1/1360
محمد حسن ملك مدني
محمد حسن ملك مدني
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
17/3/1369 29/8/1362
مهندس حميدرضا نيك كار
مهندس حميدرضا نيك كار
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
15/11/1370 16/3/1369
مهندس حميدرضا عظيميان
مهندس حميدرضا عظيميان
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
15/8/1376 26/11/1370
مهندس محمدعلي جوادي
مهندس محمدعلي جوادي
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
15/2/1382 11/8/1376
حسين شهرام نيا -سرپرست
حسين شهرام نيا -سرپرست
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
8/3/1382 18/2/1382
دكتر سيد مرتضي سقائيان نژاد
دكتر سيد مرتضي سقائيان نژاد
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
خرداد 94 ارديبهشت 82
عليرضا بوژ مهراني - سرپرست
عليرضا بوژ مهراني - سرپرست
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
تير 94 خرداد 94
دكتر مهدي جمالي نژاد
دكتر مهدي جمالي نژاد
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
96/6/3 94/3/31
دكتر مهدي جمالي نژاد- سرپرست
دكتر مهدي جمالي نژاد- سرپرست
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
96/6/26 96/6/4
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4581 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 39685794 تعداد کاربران بر خط 79 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال