leftheader1g
Englishنقشه سایتعضویتصفحه اصلی
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
 
جستجو
دوره پيشرفته توانمندسازي جامعه با داده هاي مكاني در صورت امكان در ملبورن استراليا برگزار خواهد شد ... (تلفن: 2210117-0311)

 

راه‌اندازي زير ساخت اطلاعات مکاني (SDI) شهر اصفهان
 
مقدمه:
در راستاي برنامه راهبردي سامانه هاي اطلاعات مكانمند شهرداري اصفهان و با پشتيباني مسئولين محترم شهرداري و سازمان آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) شهرداري اصفهان، پروژه راه‌اندازي زيرساختهاي اطلاعات مكاني(Spatial Data InfraStructure)  يا به اختصار SDI در دستور كار قرار گرفت.
اطلاعات مکاني بعنوان يک زيرساخت، يکي از مهمترين و حساس­ترين عوامل تصميم­گيري و به خصوص تصميم‌گيريهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در زندگي امروزه مي­باشد. به همين دليل دستيابي به اهداف و انجام فعاليتهاي سازمان­هاي مختلف زماني امکان­پذير است که دسترسي به داده­هاي مکاني مناسب و يکپارچه ميسر باشد. اين موضوع به خصوص براي برنامه­ريزي هاي آينده بسيارحائز اهميت است.ضمناً در گام اول محدوده بهره برداري اين پروژه، شهرداري اصفهان و در گام هاي بعدي شهر اصفهان خواهد بود.
SDI مجموعه اي از فناوري ها، سياستگذاري ها، استانداردها، شبكه هاي دسترسي و منابع انساني براي جمع آوري، پردازش، ذخيره سازي، توزيع، بهينه سازي و استفاده از داده ها و اطلاعات مكاني در سطوح مختلف مي باشد كه به منظور كاهش موانع در دسترسي ها و استفاده از اطلاعات مكاني و جلوگيري از دوباره كاري ها در توليد اطلاعات مكاني استفاده مي شود  و نتيجه آن تسهيل در روند تصميم گيري و مديريت يك سازمان و جامعه است.
 
اهداف:
توسعه زيرساخت هاي اطلاعات مکاني(SDI)به عنوان يک بستر توانمندسازي مي­تواند کمک شاياني به ساده­ سازي تبادل داده­ها و منابع بين سازمان­هاي مختلف بنمايد. SDI اين امکان را به کاربران مختلف مي­دهد تا با يکديگر همکاري وسيعتري داشته باشند و به نياز بازار پوياي کنوني پاسخ بهتري ارائه نمايند. همچنين SDI بعنوان زيرساخت مشترک براي بهبود دسترسي به منابع و سرويس ها کمک شاياني به توليد کنندگان و استفاده کنندگان يک سازمان و يا يک جامعه مي کند.
مزايا و كاربردهاي SDI :
·         تسهيل در تبادل، ادغام و به کارگيري اطلاعات مکاني
·         افزايش منافع اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي حاصل از سرمايه گذاري هاي انجام شده بروي داده­هاي مکاني موجود توسط سازمانهاي مختلف
·         تسهيل در توسعه بازار اطلاعات و صنعت
·         ارايه خدمات نوين و بهينه به کاربران با استفاده از فناوري اطلاعات
·         افزايش امنيت اجتماعي با به کارگيري اطلاعات مکاني در مديريت بحران
·         ايجاد فرصت­هاي جديد شغلي 
ارايه خدمات بهينه به کاربران با بهره­گيري از اطلاعات مکاني و بهره­گيري بيشتر از بستر­هاي توانمندسازي.
 
چگونگي اجراي پروژه:
اين پروژه بصورت درون سپاري انجام مي گردد. مديران و كارشناسان سازمان فاوا و شهرداري اصفهان نقش اساسي در انجام اين پروژه دارند.آقاي دکتر عباس رجبي فرد, رئيس مرکز SDI و مديريت زمين دانشگاه ملبورن استراليا و همچنين رئيس انجمن SDI جهاني در اين پروژه به عنوان مشاور انتخاب گرديده و راهبري پروژه را بر عهده دارند.
فعاليتهايي كه در اين پروژه انجام مي شوند عبارتند از جلسات هفتگي كارشناسي بصورت غيرحضوري(اينترنتي) با مشاور پروژه و تبادل نظر و استفاده از تجربيات ساير كشورها، برگزاري جلسات با مديران شهرداري، برگزاري سمينارهاي فرهنگ سازي، تهيه خبرنامه دوماهانه SDI و توزيع در سطح شهرداري و برخي ارگانهاي شهري مرتبط با اطلاعات مكاني، تهيه و تدوين استانداردها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردي SDI و سازمان دهي تشكيلات مورد نياز در شهرداري از قبيل شوراي SDI مي باشد. در حين انجام اين پروژه برخي فعاليتها چنان پزرگ مي شود كه به پروژه جديدي تبديل مي گردد( به عنوان مثال تهيه سيستم كاتالوگ داده هاي مكاني)
 
وضعيت جاري پروژه:
فاز اول پروژه فرهنگسازي(برگزاري سمينار، توزيع خبرنامه) و مطالعه و تدوين اسناد مرتبط مي باشد. همچنين  در اين فازمشاور در حال شناخت وضعيت موجود شهرداري اصفهان و برنامه ريزي جهت روند پياده سازي مي باشد.
 
زمان‌بندي پروژه طبق قرارداد و پيش‌بيني اجراي پروژه:
زمان شروع پروژه اول شهريور سال 1388 بوده و مدت قرارداد يک سال مي باشد.
 
مشكلات جاري پروژه:
کمبود کارشناس فني مرتبط با اطلاعات مکاني در محدوده شهرداري اصفهان از اهم مشكلات اين پروژه مي باشد. به اينصورت كه كارشناسان موجود در سازمان فاوا و شهرداري اصفهان بايد قسمت عمده وقت خود را به فعاليتهاي زيرساختي سامانه هاي اطلاعات مكانمند اختصاص دهند، ليكن به دليل وجود فعاليتهاي روزمره شامل سرويس دهي نقشه اي به شهرداري و ساير قسمتهاي فني سازمان فاوا و پشتيباني نقشه ها و نرم افزارهاي جاري سامانه هاي اطلاعات مكانمند(GIS) اين مهم در حال حاضر ميسر نمي شود و نياز است متخصصين بيشتري در شهرداري و سازمان فاوا جذب گردند.
 
تأثيرات و نتايج حاصل از پروژه:
با اجراي اين پروژه ،ارتباط جهت تبادل اطلاعات مكاني بين بخش هاي مختلف شهرداري اصفهان برقرار و از هزينه اي اضافي جهت توليد مجدد داده ها كاسته خواهد شد. در گامهاي بعدي استانداردها و دستورالعمل هاي مورد نياز براي تهيه نقشه هاي مختلف تهيه خواد شد و سرويس دهي مكاني به سيستم هاي اطلاعاتي، ذينفعان شهرداري و شهروندان بصورت اصولي انجام خواهد گرفت.
 
توضيحات:
امروزه اهميت راه اندازي زير ساخت اطلاعات مکاني به عنوان بستر توانمند سازي جهت کمک به تعامل بهتر سازمانها و يا جوامع ، و همچنين تسهيل در جمع آوري، ادغام، نگهداري و تبادل اطلاعات و سرويسهاي مکان مرجع بيش از پيش مورد توجه واقع شده است. استفاده ازSDIبه منظور جلوگيري از دوباره کاري ها و بالا بردن قابليتهاي نهفته در اطلاعات مکاني وافزايش بهره وري از سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش هاي مختلف يک سازمان و يا يک جامعه در جهت افزايش کارائي و بهره وري و دستيابي به اهداف توسعه پايدار, لازم و ضروري است..

 

ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام