سامانه ثبت شکایات مردمی شهرداری اصفهان

شهروندان محترمي كه تمايل دارند مي توانند در اين سامانه ثبت نام و پس از تاييد عضويت توسط " مديريت بازرسي ،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات شهرداري اصفهان "  عنوان بازرس افتخاري را دريافت نمايند . سپس مي توانند اقدام به درج اخبار مرتبط با مجموعه شهرداري اصفهان ، جهت بررسي در سامانه پاسخگويي به شكايات نمايند.

ثبت شکایات مردمی
پیگیری شکایات مردمی
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.