سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7069

مشخصات کلی

احمد رضايي
مدیر منطقه 5
1399/04/14 13:53

تحصیلات

  • كارشناسي ارشد عمران راه و ترابري از دانشگاه بين المللي عسلويه

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
رييس اداره عمرانمنطقه 2 شهرداري اصفهان13811385
مناطق 2 و 4 شهرداري اصفهانمعاون عمران13851389
شهرداری اصفهانمدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان13891392
شهرداري اصفهانمدير برنامه هاي عمراني13891390
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان13921394
شهرداری اصفهانمدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان13941397
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 51397درحال خدمت