سال جهش تولید
 • 1399-03-15 17:57
 • كد محتوا:11248

مشخصات کلی

سيد احمد حسيني نيا
1357
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
1399/03/15 14:03

تحصیلات

 • دكتري تخصصي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 • رساله دكتري پهنه هاي فضايي جدايي گزيني شهري مورد مطالعه كلانشهر اصفهان
 • كارشناسي ارشد طراحي شهري از دانشگاه دولتي هنر اصفهان- سال ۱۳۹۳
 • كارشناسي ارشد معماري از دانشكده معماري و هنر دانشگاه دولتي گيلان- سال ۱۳۸۳

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
مناطق 13،9،5،4،1 شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري13841397
كميته سيما و منظر شهري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانرییس13931394
اداره طراحي و سيما و منظر شهري شهرداري اصفهانرییس13931394
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانمشاور و بازرس تخصصي13941395
شوراي عالي ناژوان شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
شوراي عالي مجموعه تاريخي فرهنگي و مذهبي تخت فولاد اصفهانعضو1397درحال خدمت
طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي شهرداري اصفهانمدیرکل13971397
شوراي عالي تبليغات محيطي شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
مسابقه طرح كيفيت بخشي چهارباغ عباسيمدیر13971397
اولين كنفرانس ملي شهر دوستدار كودكرییس13971397
كميته سياست گذاري پسماندهاي عمراني و ساختماني شهرداري اصفهان عضو1397درحال خدمت
شوراي مشورتي بهبود منابع و ارتقاء كيفي درآمدهاي شهرداري اصفهان عضو1397درحال خدمت
شوراي عالي سرمايه گذاري سازمان مشاركتهاي شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
هيأت مديره شركت سامان گستر اصفهانعضو1397درحال خدمت
هيأت مديره سازمان عمران شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
كميته عالي برنامه چهارباغ اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
كميته عالي پروژه ميدان امام علي (ع) اصفهانرییس1397درحال خدمت
كميته عالي الويت بندي شهرداري اصفهان نائب رئيس1397درحال خدمت
برنامه جامع شهر اصفهاندبير اجرايي1397درحال خدمت
كميسيون بررسي و تصويب طرح هاي عمراني شهرداري اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
شوراي برنامه ريزي و سياستگذاري طرح هاي عمراني شهرداري اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
هيأت مديره سازمان طراحي و فني مهندسي شهرداري اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهانرییس هیات مدیره1397درحال خدمت
شوراي عالي پژوهش شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
شوراي سازمان زيبا سازي شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
شهرداری اصفهانمعاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان1397درحال خدمت
شوراي عالي برنامه ريزي برنامه ي راهبردي اصفهان 1405عضو1398درحال خدمت
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانرئيس نظام پيشنهادات1398درحال خدمت
شوراي اجرايي شهر دوستدار كودك شهرداي اصفهانرییس1398درحال خدمت
كميته اجرايي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانرییس1398درحال خدمت
كميته طرح هاي توسعه شهري، حريم و تاب آوري كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كلانشهر هاي ايرانرییس13981398
ستاد مركزي تكريم شهرداري اصفهان و رئيس كميته طرح تكريم معاونت شهرسازي و معماريعضو13981398
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهانعضو پايه يك (طراحي و نظارت)1399درحال خدمت

افتخارات و عناوین

 • پژوهشگر برتر در حوزه شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در سال 1398 تقدير شده توسط شهردار اصفهان
 • مدير شايسته ملي سال1397 با اعمال شاخص هاي كارآفريني، توسعه، ابتكار، خلاقيت و سابقه عملكرد

مطالعات و پژوهش ها

 • ترجمه و تأليف كتاب «هنر ساخت شهر» اثر چارلز لندري با شماره شابك 9-351-186-600- 978 در انتشارات آراد كتاب تهران، سال 1396
 • تأليف كتاب رويكردهاي نوين در برنامه ريزي شهري با شابك 6-418-186-600-978 سال1398
 • ترجمه و تأليف كتاب «جدايي گزيني شهري و فرم شهري» اثر «آن لگبي»شابك 0-79-8921-600-978 در انتشارات جهاد دانشگاهي واحد مازندران، سال 1398
 • مقالات، پژوهش ها و سخنراني در همايش های مختلف
 • عضويت در هيأت تحريريه نشريات علمي و تخصصي و پژوهشي
 • راهنمائي پروژه هاي پايان نامه مقطع كار شناسي شهر سازي
 • ناظر علمي طرح‌هاي پژوهشي خاتمه‌يافته

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

 • آزادسازي و احداث بيش از 11 خيابان و ميدان اصلي شهر در مناطق 13،9،4،1
 • تدقيق و آماده سازي و تفكيك اراضي حفاظت ارتش و تفكيكي كازروني (منطقه 13)
 • تدقيق و آماده سازي و تفكيك 68 هكتاري اراضي ارتش (گل نرگس )، (منطقه 5)