علی اصغر شاطوری | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
 • 1399-03-14 19:22
 • كد محتوا:11112

مشخصات کلی

علی اصغر شاطوری
1350
مدیر منطقه 7
1399/04/26 13:40

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی کشاورزی - دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی حقوق قضایی - دانشگاه پیام نور

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری اصفهانمعاون13831385
منطقه 5 شهرداری اصفهانمعاون اداری و مالی 13851389
امور عمومی و پشتیبانی شهرداری اصفهانمدیر13891393
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 71395درحال خدمت

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

 • احداث مخازن آب منطقه در بلوار فرزانگان
 • احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی گلستان
 • احداث رفیوژ میانی شهرک ولی عصر
 • احداث مسیر انتقال آب فضای سبز (کلکتور)
 • احداث خیابان آل یاسین
 • ساماندهی ورودی شهرک ولی عصر
 • ساماندهی خبابان یکتا
 • ساماندهی بلوار زیتون
 • ساماندهی خیابان بلوار ایمان
 • نوسازی پیاده رو کاوه
 • ساماندهی پارک های منطقه
 • احداث بوستان بهاران
 • تملک و احداث خیابان پوریای ولی

شبکه های اجتماعی