سال جهش تولید
  • 1399-03-12 13:26
  • كد محتوا:10951

مشخصات کلی

کاووس حقاني
رضا
1352
مدیر منطقه 2
1399/03/09 09:56

تحصیلات

  • کارشناسي ارشد مديريت اجرايي از دانشگاه تهران

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان مشاور مدیرعامل و مدیر امور مناطق 13831384
شهرداری منطقه 2 اصفهانمعاون خدمات شهری 13861388
شهرداري منطقه 6 اصفهانمعاون خدمات شهری 13881392
شرکت سبز صفه شهرداری اصفهان مديرعامل13921393
هیئت مدیره شرکت سحرخیزان شهرداری اصفهان عضو13921393
شهرداري کيشمعاون و مشاور شهردار 13931398
کمیته راهبری شهرداری کیش عضو13931398
کمیسیون مالی معاملاتی شهرداری کیش عضو13931398
کمیته زیباسازی شهرداری کیش عضو13931398
کمیسیون فنی- بازرگانی شهرداری کیش عضو13931398
کمیته راهبری شهرداری کیشعضو13931398
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 21398درحال خدمت
شرکت عمران فولادشهرمشاور مدیرعامل 1399درحال خدمت
مشاور مديرعاملسازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان1399درحال خدمت
ضابط قضایی دادگستری در امور مرتبط با شهرداری1399درحال خدمت
کمیسیون زیباسازی مناطق شهرداری اصفهانعضو1399درحال خدمت
کمیسیون خرید خدمات شهری مناطق شهرداری اصفهانعضو1399درحال خدمت

افتخارات و عناوین

  • معاون خدمات شهری نمونه شهرداری اصفهان در سه سال متوالی( 1389 تا 1391)
  • مدیر نمونه استان اصفهان در سال 1389
  • رتبه نخست در نظام پیشنهادهای شهرداری اصفهان (از 1389 تا 1392)