سال جهش تولید
  • 1399-03-09 11:09
  • كد محتوا:10721

مشخصات کلی

رضا اخوان
بهرام
1351
مدیر منطقه 4
1399/03/14 11:00

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشاه نور طوبا

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
آرشیو مرکزی آثار صوتی و تصویری و مکتوب موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) تهرانمسئول13721373
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) اصفهان مدیردفتر، معاون فرهنگی، مدیر روابط عمومی 13731376
معاونت اداری مالی شهرداری اصفهانمدیر دفتر 13771378
شورای شهر اصفهانمدیر دفتر، دبیرکمیته های نظارتی، دبیر کمیسیون های تخصصی و مدیر روابط عمومی 13781391
سالن اجلاسمدیر هماهنگی و راهبردی13911394
شهرداری دولت آباد شهردار13951396
منطقه 6 شهرداری اصفهانمعاون اداری مالی13961396
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 41397درحال خدمت

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

  • پروژه میدان شهدای هسته ای