پژوهش | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طرح مطالعاتی ساماندهی، بهینه‌سازی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار قرار گرفته است.
1399-09-12 07:00
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی رابطه رضایت گردشگر از گردشگری غذا و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی در حوزه غذا (مورد مطالعه شهر اصفهان) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت فرهنگی و اجتماعی توسط نوشین سرشوق، دانشجوی دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-23 10:21
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق (نمونه موردی شهر اصفهان) پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی توسط «الهام موسوی‌پور» دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-22 10:48
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی تاثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت خدمات شهری توسط «محمدحسن قدسی‌نیا» دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-21 14:17
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها نمونه موردی محله لنبان اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط «افسانه آقایی» دانشجوی دانشگاه یزد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-08 12:03
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر بر تعیین وضعیت عملکرد پل‌ها به عنوان پروژه پژوهشی مسئله محور حوزه بهره‌بردار معاونت عمران توسط «اکبر حسن زاده» دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-03 11:06
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط دانشگاه علم و صنعت ایران مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-06-29 12:08
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری و معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه‌ای دانشگاه هنرمورد پژوهش قرارگرفت.
1399-06-19 08:04
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: اولویت‌بندی مناطق مناسب برای اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(TOD) مورد مطالعاتی شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط دانشگاه صنعتی اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-06-18 14:17
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان از تصویب آیین‌نامه شورای پژوهش شهرداری خبر داد و گفت: سیاست‌گذاری فعالیت‌های پژوهشی شهرداری و ابلاغ آن به کلیه بخش‌های تابعه همچنین بررسی و تصویب نیازهای پژوهشی شهرداری در قالب برنامه پژوهشی سالیانه بخشی از وظایف این شوراست.
1399-06-17 14:31
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مکان‌یابی TOD های جدید برای شهر با هدف کاهش حجم ترافیک در مرکز شهر به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط دانشگاه آزاد خوراسگان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-06-16 15:34
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مطالعات جامع ساماندهی حمل‌ونقل بار درون‌شهری به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک، سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری توسط گروه مشارکت مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه آوند طرح و اندیشه مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-06-12 11:05
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مطالعات امکان‌سنجی فنی، مالی و اقتصادی استفاده از اتوبوس‌های برقی در شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط شرکت دانش‌بنیان پژواک طرح ایرانیان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-06-04 15:22
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رونق اقتصادی شهر، مدیریت کارآمد، حفاظت از محیط زیست، افزایش امنیت شهر و شادی و نشاط شهروندان پنج اولویت شهروندان اصفهان برای آینده شهر است.
1399-05-29 11:24
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تدوین راهکارهای یخ‌زدایی ایمن برای معابر و پل‌ها قبل و بعد از بهره‌برداری به همراه طراحی مفهومی سیستم یخ‌زدایی مناسب به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت عمران شهری توسط شرکت رایان تحلیل سپاهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-05-28 13:07
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مطالعه و بررسی اثرات کاربری زمین و حمل و نقل (نرخ سفرسازی کاربری های اصفهان و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط شهرک علمی و تحقیقاتی مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-05-27 14:52
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر بر تصویر شهری در راستای طراحی برند شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی توسط دانشگاه فردوسی مشهد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-05-25 13:57
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مطالعه نیازسنجی و ارائه طرح استقرار نظام رایانش ابری در شهرداری اصفهان در قالب پردیس مدیریت شهری به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی توسط دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-05-21 12:48
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی تجمیع ساختمان‌های اداری حوزه‌های ستادی شهرداری اصفهان در قالب پردیس مدیریت شهری به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-05-20 11:48
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی میزان پتانسیل گاز متان مواد آلی پسماند شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت خدمات شهری است که در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-05-14 13:12

صفحه‌ها