شهردار اصفهان: کادر درمان در پیچ تاریخی جانانه استقامت کرد

شهردار اصفهان: کادر درمان در پیچ تاریخی جانانه استقامت کرد

اجرای نخستین پاکت پارک شهر اصفهان در حاشیه خیابان خلجا

اجرای نخستین پاکت پارک شهر اصفهان در حاشیه خیابان خلجا

سه طلایه‌دار توسعه ماربینِ شهر اصفهان

سه طلایه‌دار توسعه ماربینِ شهر اصفهان

ضرورت تشکیل ستاد کرونا در مجموعه‌ شهرداری اصفهان

ضرورت تشکیل ستاد کرونا در مجموعه‌ شهرداری اصفهان

ارتقای موقعیت جهانی کلانشهرها با استفاده از دیپلماسی شهری

ارتقای موقعیت جهانی کلانشهرها با استفاده از دیپلماسی شهری

دیپلماسی شهری در فرایند جهانی شدن

دیپلماسی شهری در فرایند جهانی شدن

شهرها برای تجدید حیات باید آزمایش خلاقیت را پشت سر بگذارند

شهرها برای تجدید حیات باید آزمایش خلاقیت را پشت سر بگذارند

کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان حمل بار از اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۵

کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان حمل بار از اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۵

هوشمندسازی شهری در آینه قانون

هوشمندسازی شهری در آینه قانون

سوار کردن مسافر بدون ماسک ممنوع

سوار کردن مسافر بدون ماسک ممنوع

اجرای بیش از ۵۰ میلیارد تومان پروژه ساماندهی مادی و مناسب‌سازی معابر

اجرای بیش از ۵۰ میلیارد تومان پروژه ساماندهی مادی و مناسب‌سازی معابر

ایجاد حلقه بزرگ مسیر دوچرخه‌سواری در شهر اصفهان

ایجاد حلقه بزرگ مسیر دوچرخه‌سواری در شهر اصفهان

آخرین وضعیت ترافیکی خیابان‌های کلانشهر اصفهان

آخرین وضعیت ترافیکی خیابان‌های کلانشهر اصفهان

نقش شهروندان در تحقق شهر هوشمند چیست؟

نقش شهروندان در تحقق شهر هوشمند چیست؟

اجرای ۷۶.۳ درصد پل‌سازی پروژه سردار شهید سلیمانی

اجرای ۷۶.۳ درصد پل‌سازی پروژه سردار شهید سلیمانی

جابجایی تأسیسات و آزادسازی دیوار کارخانه قند سبب تأخیر در پروژه شهید سلیمانی

جابجایی تأسیسات و آزادسازی دیوار کارخانه قند سبب تأخیر در پروژه شهید سلیمانی

بررسی رابطه رضایت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی

بررسی رابطه رضایت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی

تعداد مسافران متروی اصفهان به یک سوم کاهش یافت

تعداد مسافران متروی اصفهان به یک سوم کاهش یافت

معاون شهردار اصفهان دبیر انتقال تجربیات بازآفرینی منطقه ۲ کشور شد

معاون شهردار اصفهان دبیر انتقال تجربیات بازآفرینی منطقه ۲ کشور شد

سه پروژه شاخص منطقه ۱۰ آماده بهره‌برداری است

سه پروژه شاخص منطقه ۱۰ آماده بهره‌برداری است

صفحه‌ها