مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طرح مطالعاتی ساماندهی، بهینه‌سازی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار قرار گرفته است.
1399-09-12 07:00
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی رابطه رضایت گردشگر از گردشگری غذا و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی در حوزه غذا (مورد مطالعه شهر اصفهان) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت فرهنگی و اجتماعی توسط نوشین سرشوق، دانشجوی دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-23 10:21
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق (نمونه موردی شهر اصفهان) پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی توسط «الهام موسوی‌پور» دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-22 10:48
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی تاثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت خدمات شهری توسط «محمدحسن قدسی‌نیا» دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-21 14:17
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها نمونه موردی محله لنبان اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط «افسانه آقایی» دانشجوی دانشگاه یزد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-08 12:03
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر بر تعیین وضعیت عملکرد پل‌ها به عنوان پروژه پژوهشی مسئله محور حوزه بهره‌بردار معاونت عمران توسط «اکبر حسن زاده» دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-07-03 11:06
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط دانشگاه علم و صنعت ایران مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-06-29 12:08
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت بهبود و ارتقای اکوسیستم کارآفرینی در شهر، گفت: مأموریت خاص حوزه پژوهش کمک به شرکت‌های دانش بنیان در رفع مسائل مربوط به شهرداری است.
1399-06-25 14:11
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تعیین تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان در شهرداری اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعة سرمایه انسانی است که در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-04-08 13:23
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت:شناسایی روش‌های انتخاب دوچرخه استاندارد و استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری به عنوان پروژه پژوهشی حوزه بهره بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی است که در دانشگاه پیام نور اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.
1399-02-29 14:15
ابلاغ الگوی برق به مدارس ، پرداخت هزینه برای مرمت حمام نقاشی و توییت وزیر رفاه و تعاون در مورد ۳۸ نفر استعفا، را می توانید از رادیو ایمنا بشنوید.
1398-02-28 18:00