خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 794    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1396/12/13 واگذاري قرارداد حفظ ، حراست و نگهداري عرصه هاي فضاي سبز و سرويس هاي بهداشتي عرصه هاي مذكور واقع در مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان ، سازمان آرامستانها و سازمان ميادين ميوه و تره بار براي سال 98-1397 شهرداري اصفهان 1396/12/14
1396/12/13 واگذاري قرارداد حفظ ، حراست ، نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي عرصه هاي فضاي سبز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان براي سال 98-1397 از طريق مناقصه عمومي شهرداري اصفهان 1396/12/15
1396/12/03 عمليات خريد و حمل و قير پاشي و پخش آسفالت سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1396/12/03
1396/11/30 آگهي مناقصه 17-96 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان 1396/12/02
1396/11/28 خدمات اپراتوري اداره ارتباطات مردمي 137 شهرداري اصفهان 1396/11/28
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>