خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 22    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFQ-95-006 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران استقرار و راه اندازي بستر دروپال و پروژه هاي مرتبط شهرداري اصفهان 1395/10/25 1395/11/07
RFQ-95-005 فراخوان توليد سيستم تحت وب نظارت بر قراردادهاي فضاي سبز و نگهداري و تعميرات (نت) شهرداري اصفهان 1395/10/05 1396/10/18 .
RFQ-95-004 فراخوان تأمين نرم افزار سيستم هوشمند مكانمند قراردادهاي خدمات شهري، نت و فضاي سبز شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1395/09/21 1395/10/02
RFQ-95-003 فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران تأمين نرم افزار پردازش تصوير دريافتي از تقاطع ها شهرداري اصفهان 1395/06/08 1395/06/20
RFQ-95-002 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران برداشت اطلاعات مكانمند(نقشه برداري زميني) شهرداري اصفهان 1395/04/05 1395/04/24
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>