خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 27    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFI-97-011 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين نرم افزار مديريت و آرشيو الكترونيكي اسناد سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/10/08 1397/10/20 روابط عمومي
RFI-97-010 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين نرم افزار تحت وب مناقصه، مزايده و قراردادها سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/10/08 1397/10/20
97-009 آگهي فراخوان شناسايي سرمايه گذار سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/05/02 1397/05/15
RFQ-97-008 آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكار توليد نرم‌افزار توزين خدمات شهري شهرداري اصفهان 1397/04/19 1397/05/01
RFQ-97-007 آگهي فراخوان شناسايي مشاوران توليد وب سايت‌ها با استفاده از مديريت محتواي دروپال شهرداري اصفهان 1397/03/20 1397/03/31
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>