خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFP-98-013 آگهي فراخوان محدود شناسايي سرمايه گذار "تامين، استقرار و پشتيباني سامانه آموزش الكترونيكي شهروندي" سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/03/21 1398/04/01
RFI-97-012 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين ، راه‌اندازي و پياده سازي زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني(SDI) سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/11/16 1397/12/02
RFI-97-011 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين نرم افزار مديريت و آرشيو الكترونيكي اسناد سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/10/08 1397/10/20 روابط عمومي
RFI-97-010 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران تأمين نرم افزار تحت وب مناقصه، مزايده و قراردادها سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/10/08 1397/10/20
97-009 آگهي فراخوان شناسايي سرمايه گذار سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1397/05/02 1397/05/15
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>