خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 27    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
فراخوان: طرح بازنگري و تدوين چشم انداز شهرداري اصفهان معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني 1397/06/18 1397/06/25 معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني
60 فراخوان شماره 60«مطالعات جامع ساماندهي صنايع و مشاغل شهر اصفهان» مديريت مطالعات و پژوهش 1395/12/24 1396/01/31
59 فراخوان شماره 59«نظرسنجي و نيازسنجي خدمات مجموعه گردشگري كوه صفه» مديريت مطالعات و پژوهش 1395/12/04 1395/12/16
58 فراخوان شماره 58-"پایش و تحلیل وضع موجود مؤلفه‌های اولویت‌دار نقشه فرهنگی شهر اصفهان و ترسیم چشم‌انداز آتی" مدیریت مطالعات و پژوهش 1395/05/02 1395/05/28 1395/06/20
57 فراخوان شماره 57- " انجام عملیات میدانی و تحلیل نیازسنجی عمومی شهروندان سال 1395 جهت بکارگیری در تدوین برنامه و بودجه سال 1396 و بازنگری برنامه اصفهان 1400 مدیریت مطالعات و پژوهش 1395/03/29 1395/04/12
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>