خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 97/7 مرحله نوبت درج آگهی 1
موضوع
خريد و نصب يك دستگاه ديزل ژنراتور
مناقصه گذار
سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
اصفهان، خيابان كاوه، خيابان شهيد عادلپور (گلخانه بهروز)، بعد از چهارراه عارف، پلاك 92 ، امور قراردادها
آدرس ارسال اسناد
اصفهان، خيابان كاوه، خيابان شهيد عادلپور (گلخانه بهروز)، بعد از چهارراه عارف، پلاك 92 ، امور قراردادها
مهلت دریافت اسناد 1397/04/31 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/04/31