سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/06/12 حمايت شهرداري اصفهان از 254 پايان نامه دانشجويي
حمايت شهرداري اصفهان از 254 پايان نامه دانشجويي

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان گفت: اين مديريت تاكنون از 254 پايان نامه دانشجويي حمايت كرده و 72 پايان نامه نيز در حال انجام است.

سعيد ابراهيمي اظهاركرد: در راستاي اشاعه و ترويج دانش، شهرداري اصفهان مدل تركيبي  مديريت علمي را با استفاده از شبكه‌هاي رسمي و غيررسمي پيش روي خود قرار داده است.

وي با بيان اينكه مديريت مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان تاكنون از 254 پايان نامه دانشجويي حمايت كرده و 72 پايان نامه نيز در حال انجام است، افزود: اين مديريت با هدف توسعه شبكه ارتباطي و به منظور تعامل و استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاي موجود، انعقاد تفاهم‌نامه همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي استان را در دستور كار قرار داده است.

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان اظهاركرد: پس از برگزاري جلسات متعدد با دستگاه‌هاي اجرايي استان و با توجه به رويكردهاي جديد شهرداري كه شامل ايجاد مركز مطالعات و سياست گذاري شهري با هدف بهبود نحوه همكاري از شراكت پيمانكاري به شراكت راهبردي، استقرار سامانه مديريت دانش با هدف ثبت تجربيات و اشاعه دانش همچنين تغيير نگرش در شيوه رفع مشكلات در هيئت هاي انديشه ورز، تفاهم نامه همكاري‌هاي علمي، پژوهشي و فناوري با دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان، معاونت پژوهش و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان و شركت گاز استان اصفهان منعقد و به صورت رسمي مبادله كرده است.

وي گفت: از جمله مهمترين زمينه‌هاي همكاري با دستگاه هاي يادشده مي‌توان به تبادل آمار و اطلاعات از طريق پايگاه‌هاي اطلاعاتي مربوطه بر پايه ضوابط، انتشار دستاوردهاي علمي و فناوري و آموزشي حاصل از نتايج پروژه‌هاي مشترك و به اشتراك گذاري فرايندها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي اشاره كرد.

 

(منبع خبرگزاري ايمنا)