سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/06/18 شهروندان؛ ركن اصلي تدوين برنامه راهبردي اصفهان1400
شهروندان؛ ركن اصلي تدوين برنامه راهبردي اصفهان1400

شهري كه در آن زندگي مي كنيم، تنها شامل ساختمان‌ها و خيابان‌ها نيست، بلكه سرمايه‌هاي مادي و غيرمادي در آن وجود دارد كه بايد با برنامه‌ريزي صحيح از اين داشته‌ها استفاده كرد تا فضايي مناسب براي زندگي شهروندان ايجاد شود.

به منظور ارتقاء كيفيت زندگي و توسعه پايدار شهر، برنامه‌ريزي براي حيات و توسعه مطلوب شهر ضروري است. در اين راستا كلان‌شهر اصفهان از سال 1375 تاكنون چهار برنامه پنج ساله را به طور مستمر تدوين و اجرا كرده و اصفهان 1400 پنجمين برنامه پنج ساله شهرداري اصفهان پس از برنامه‌هاي اصفهان +22، اصفهان 85، اصفهان90 و اصفهان 95 است. برنامه اصفهان 1400 براي سال‌هاي 1395 تا 1399 تدوين شده كه در سال 94 به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد.
مدير برنامه‌ريزي و بودجه شهرداري اصفهان بر اين باور است كه وجود برنامه براي شهر براي سازمان‌
 گسترده‌اي چون شهرداري اين امكان را مي‌دهد كه به شيوهاي خلاق و نوآور روي آورده و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند. سعيد فرداني شهروندان را ذي‌نفع اصلي در تدوين برنامه‌هاي شهري مي‌داند و مي‌گويد: شهروندان اصفهاني يكي از اركان اصلي در تدوين برنامه راهبردي اصفهان1400 بوده‌اند.

مشروح گفت و گوي خبرنگار ايمنا با «سعيد فرداني» مدير برنامه‌ريزي و بودجه شهرداري اصفهان را در خصوص برنامه اصفهان 1400 و بايدها و نبايدهاي آن در ادامه مي‌خوانيد:

ضرورت تدوين برنامه براي شهر چيست؟

شهر انباشته از سرمايه‌هاي مادي و غير مادي است كه فرصت‌هاي توسعه شهر و رفاه را براي شهروندان فراهم مي‌كند، بنابراين اتحاد و همسويي بين مديران، برنامه‌ريزان و شهروندان مي‌تواند آن را به فضاي دوست‌داشتني و خاطره‌انگيز تبديل كند.

برنامه‌ريزي براي شهر فرايندي است كه ضمن تقويت اتحاد و همسويي بين ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف، به حل معضلات و مشكلات شهر به صورت هدفمند كمك كرده و با ايجاد ارزش افزوده براي شهر سبب رونق اقتصادي شهر و بهبود ويژگي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي آن مي‌شود. وجود برنامه براي شهر براي سازمان‌هاي گسترده‌اي چون شهرداري اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌هاي خلاق و نوآور روي آورده و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند. همچنين از انجام كارها به صورت سليقه‌اي  پرهيز مي‌شود و خرد محوري جمعي را جايگزين سليقه محوري مي‌كند.

آيا مردم در سير تدوين برنامه اصفهان 1400 نقشي داشته‌اند؟

شهروندان ذي‌نفع اصلي در تدوين برنامه‌هاي شهري به شمار مي‌آيند. از اين رو از همان ابتداي تدوين برنامه اصفهان 1400 هدف آن بود تا شهرداري اصفهان با آگاهي حداكثري از نيازها، ايده‌ها و برداشتهاي شهروندان، نظرات آنها را در تدوين برنامه لحاظ كند، از اين رو از همان ابتداي مراحل تهيه اين برنامه، اتاق فكر مجازي شكل گرفت تا شهروندان بتوانند به طور مستقيم شهرداري را در جريان نظرات و مشكلات خود بگذارند.

همچنين طرح‌هاي پژوهشي در قالب پروژه نيازسنجي از سوي معاونت برنامه‌ريزي تعريف شد تا مشكلات و اولويت‌هاي هر محله را به طور مكان‌مند از سوي ساكنان مورد بررسي قرار مي‌داد. تمامي اين مشكلات و نظرات در قالب گروه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت توسط تيم كارشناسي و نخبگان دانشگاهي و پس از بررسي‌هاي بسيار پروژه‌ها و برنامه‌هاي اصفهان1400 را تشكيل داد، بنابراين شهروندان اصفهاني يكي از اركان اصلي در تدوين برنامه راهبردي اصفهان1400 بوده‌اند.

اولويت‌هاي برنامه اصفهان 1400 كدامند؟

با توجه به معضلات شهر اصفهان، كاهش آلودگي هوا با تمركز بر افزايش جذابيت و كيفيت‌هاي سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي در كنار مديريت تقاضاي سفر، توجه به مديريت هوشمند فضاي سبز و اجراي طرح‌هاي محرك توسعه براي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده به عنوان اولويت‌هاي برنامه اصفهان1400 مطرح شد.

جهت‌گيري برنامه اصفهان1400 به كدام سمت و سو است؟

براي برنامه راهبردي اصفهان1400 در سطح راهبردي چهار هدف و 9 سياست كلان، ‌شش ارزش كليدي، 22 هدف خرد و 43 راهبرد مطرح شده است. جهت‌گيري برنامه چنين بوده كه تا حد امكان از برنامه‌ريزي سازماني به سمت برنامه‌ريزي بر اساس نتايج و پيامدها حركت كنيم.


 

برنامه اصفهان1400 نسبت به برنامه‌هاي گذشته شهرداري چه مزيت ويژه‌اي دارد؟

يكي از مزيت‌هاي اصلي برنامه راهبردي اصفهان1400بهره‌گيري از چهار دوره برنامه قبلي شهرداري اصفهان در تهيه برنامه‌هاي شهري و همچنين بهره‌گيري از تجربيات ساير شهرهاي جهان در تدوين برنامه‌هاي راهبردي است، به همين منظور اين برنامه با نگاه جامع به شهر و شهرداري تدوين شد و  برخلاف برنامه‌هاي گذشته تمركز خود را از روي شهر و فعاليت‌هاي عمراني برداشته و از نگاه بخشي و وظيفه‌اي پرهيز كرده است.

همچنين برنامه‌ها و پروژه‌هاي موجود در برنامه اصفهان1400 با تمركز بر زيرساخت‌هاي پژوهشي، تشكيل هيئت‌هاي انديشه‌ورز و اتاق‌هاي فكر با حضور نخبگان دانشگاهي و شهروندان بر خلاف گذشته، صرفا در حوزه سخت‌افزاري نبوده و در بخش‌هاي عمراني، خدماتي و ترافيكي و در بخش‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي نگاه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري را به صورت توأمان مورد توجه قرار داده است.

برنامه اصفهان1400 بر اساس دو رويكرد هدف سو و مشكل سو و با تاكيد بر سه ركن شهر، شهروندان و مديريت شهري تدوين شده، همچنين در فرايند برنامه‌ريزي پيشرفت شهر و تحول شهرداري و حركت از برنامه‌ريزي سازماني به سمت برنامه‌ريزي بر اساس نتايج و پيامدها مد نظر بوده است. تدوين برنامه اصفهان 1400 توسط مديران و كارشناسان شهرداري با استفاده از ظرفيت‌هاي بيروني و زمينه‌سازي استقرار نظام مديريت و ارزيابي عملكرد در سطوح و پيامدها، ‌نتايج و عملكردها انجام شده است.

اشاره‌اي به طرح‌هاي كليد خورده برنامه اصفهان 1400 داشته باشيد.

از جمله طرح‌هاي كليد خورده در برنامه اصفهان1400، بهبود فرايندهاي تعريف، تصويب، زمانبندي و كنترل پروژه است و بدين منظور نرم‌افزار سامانه گردش اطلاعات و مديريت پروژه‌هاي شهري در شهرداري «سيگما» راه‌اندازي شده است. در سامانه سيگما تمام مراحل تعريف تا تصويب پروژه، در نظر گرفته شده و مناطق و معاونت‌ها پروژه‌هاي جديد سال آينده را مرتبط با شاخص‌ها و اهداف برنامه اصفهان 1400 تعريف و براي تصويب نهايي به معاونت‌هاي مربوطه ارسال مي‌كنند تا پس از آن، برنامه‌ريزي براي زمان‌بندي پروژه انجام شود.

اين سامانه كه بر اساس استانداردهاي PMBOK و  PRINCE  تدوين شده است، با ساير سامانه‌هاي شهري موجود در شهرداري اعم از سامانه‌ بودجه، مالي و حسابداري در ارتباط بوده و در زمينه ارائه گزارش‌هاي لحظه‌اي بسيار مفيد است.

از جمله طرح‌هاي كليد خورده در برنامه راهبردي اصفهان1400 مي توان به طرح‌هايي اشاره كرد كه در محلات محروم و نسبتا فرسوده شهري انجام شده يا همچنان در حال انجام است. به عنوان مثال طرح توسعه آستانه مقدسه حضرت زينب(س)  و ساماندهي خيابان‌هاي اطراف در منطقه 14 شهرداري اصفهان از جمله اين طرح‌ها است.

اين طرح در قالب بازآفريني شهري كه سال گذشته از سوي دولت مطرح شد با هدف احداث مركز توسعه شمال شهر اصفهان انجام گرفته و پس از اتمام بر صد هكتار از بافت فرسوده منطقه 14 تأثير مثبت خواهد گذاشت و علاوه بر ايجاد شور و نشاط، تحولات اجرايي زيادي در خيابان‌ها و محلات ايجاد خواهد كرد. در حال حاضر مرحله اول عمليات اجرايي حرم حضرت زينب (س) در روزهاي پاياني سال 96 با تكميل اسكلت نهايي گنبد و مناره‌ها به پايان رسيده و با توجه به برنامه‌ريزي انجام‌ شده اميدواريم در نيمه سال 97 حرم اصلي حضرت زينب (س) به بهره‌برداري برسد.

پروژه‌هاي برنامه اصفهان 1400 كدامند؟

پروژه‌هاي برنامه اصفهان1400 در قالب سه گروه طرح‌ها و پروژه‌هاي شاخص، پروژه‌هاي مناطق و اقدامات طرح تحول شهرداري اصفهان مطرح شده است.

در خصوص بخش طرح‌ها و پروژه‌ها و اقدامات شاخص بايد گفت كه اين گروه شامل پروژه‌هاي زيرساختي در زمينه‌هاي حمل‌ونقل، محيط زيست، فرهنگ و... است كه داراي كاركردي فراشهري و فرامنطقه‌اي هستند. از مهم‌ترين ويژگي اين طرح‌ها و پروژه‌ها نوآوري، محرك توسعه و در راستاي حل مسائل كليدي شهر است.

در گروه طرح‌ها و پروژه‌هاي مناطق 15گانه، پروژه‌ها در مقياس دوساله و بر اساس مشكلات مناطق، پيشنهاد و جمع‌بندي شده‌ است؛ اين پروژه‌ها از جنس توسعه‌اي بوده و بازنگري آنها به صورت ساليانه انجام مي‌پذيرد. در خصوص گروه پروژه‌ها و اقدامات طرح، بايد گفت اين پروژه‌ها در راستاي ايجاد تحول سازمان شهرداري جهت نيل به اهداف برنامه تعريف شده‌اند.

پس از مشخص‌شدن هريك از اين پروژه‌ها، طرح‌ها و اقدامات منابع مالي مورد نياز به همراه متولي انجام آن مشخص شده و ساليانه در قالب برنامه عملياتي رصد مي‌شود.

قبلاً اعلام كرده بوديد كه برنامه اصفهان 1400 تنها به صورت كيفي تدوين نشده بلكه به صورت كاملاً مشخص، قابليت رصد و ارزيابي را در تمام سطوح دارد، در اين باره بيشتر توضيح دهيد.

تهيه، تدوين و پياده‌سازي نظام مديريت و ارزيابي عملكرد از جمله پروژه‌ها و اقدامات تحول در برنامه اصفهان1400 بوده كه به منظور افزايش بهره‌وري در مجموعه بزرگ شهرداري اصفهان انجام گرفته است.

در اين نظام، موضوع ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه اصفهان1400، در بُعد اثر بخشي فعاليت‌ها با در نظر گرفتن مدل منطق در قالب دو شاخص كلي  كنترل و ارزيابي و همچنين شاخص‌هاي پيامدي مورد توجه بوده و بر اين اساس در فاز اوليه 164 شاخص ارزيابي و كنترل تدوين شد كه تمام پروژه‌ها به صورت ساليانه در برنامه عملياتي شهرداري توسط اين شاخص‌ها مورد رصد و ارزيابي قرار گرفته است و در فاز دوم اين طرح بازنگري شاخص‌ها و اجراي مدل ارزيابي در نرم‌افزار QPR مدنظر قرار دارد.

آيا مي‌توان گفت كه برنامه اصفهان 1400؛ موتور محرك توسعه نصف جهان است؟

برنامه اصفهان1400 با حداقل شش هزار ساعت كار كارشناسي تدوين شده است و تلاش دارد مكان بهتري براي شهروندان اصفهاني فراهم كند. اگرچه مشكلات مالي يكي از چالش‌هاي برنامه اصفهان1400 بوده، اما تلاش است اجراي اين برنامه منجر به بهبود نظام سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در شوراي شهر و شهرداري اصفهان شده و تبديل به الگويي موفق از ارزيابي علمي و دقيق برنامه‌هاي شهري در سراسر كشور شود تا بتوانيم گام‌هاي موثري در اين زمينه برداريم.

 

 
(منبع خبرگزاري ايمنا)