سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/05/28 دهمين آمارنامه شهر اصفهان اواسط مهرماه رونمايي مي‌شود
دهمين آمارنامه شهر اصفهان اواسط مهرماه رونمايي مي‌شود

رييس اداره آمار و اطلاعات شهرداري اصفهان گفت: دهمين آمارنامه شهر اصفهان در حال تدوين بوده و تا اواسط مهرماه سال‌جاري منتشر مي‌شود.

رسول موسوي اظهاركرد: آمارنامه كتابي است كه هر سال بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان تهيه مي‌شود، اين كتاب  يك مرجع معتبر، جامع و كارآمد و قابل اتكاء به آمار و اطلاعات در حوزه شهر است.

وي ادامه داد: اهم اطلاعات موجود در آمارنامه شهر اصفهان شامل مشخصلات عمومي شهر از جمله مساحت و جمعيت، اطلاعاتي درباره وضعيت كار، انرژي، ساختمان، گردشگري، خدمات اجتماعي، آموزش و اهم فعاليت‌ها، شاخص‌ها و آمار و اطلاعات مربوط به مديريت شهري است.

رييس اداره آمار و اطلاعات شهرداري اصفهان اضافه كرد: كتاب آمارنامه مطابق «استاندارد بين المللي طبقه‌بندي مشاغل» آماده و اطلاعات آن از طريق مكاتبه با ارگان‌هاي اجرايي استان، معاونت‌ها، سازمان و مديريت‌هاي شهرداري جمع‌آوري مي‌شود.

موسوي با بيان اينكه آمارنامه هر سال با تنوع بيشتر اطلاعات و مكاتبه با ارگان‌هاي جديد تهيه مي‌شود، ادامه داد: مشخصات بارز دهمين آمارنامه شهر اصفهان، استفاده از نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال‌هاي گذشته و سال 95 همچنين استفاده از شاخص‌هاي مبتني بر ارزيابي عملكرد است

وي با بيان اينكه امسال دهمين آمارنامه شهر اصفهان تا اواسط مهرماه سال‌جاري آماده مي‌شود، اظهاركرد: حركت در جهت ايجاد قرائت واحد از تعاريف و مفاهيم اطلاعات شهري، ايجاد بستر اطلاعاتي به عنوان زيرساخت مديريت واحد شهري، فرهنگ‌سازي و ايجاد همگرايي در حوزه برنامه‌ريزي از ديگر اهداف كتاب آمارنامه است.

 

(خبرگزاري ايمنا)