سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/05/10 دانشگاه‌ها، شهرداري اصفهان را ياري كنند
دانشگاه‌ها، شهرداري اصفهان را ياري كنند

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان گفت:  شهرداري مسائل بر زمين مانده زيادي دارد كه نيازمند پژوهش است، از اين رو يكپارچه سازي و شبكه سازي پژوهش بايد مورد توجه قرار گيرد.

آيين مبادله تفاهم نامه همكاري‌هاي علمي، پژوهشي و فناوري شهرداري اصفهان با دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه جامع علمي كاربردي استان اصفهان، شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان و مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو صبح امروز( چهارشنبه) برگزار شد.

بهروز ارباب شيراني، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان در اين مراسم اظهار كرد: منابع مالي و نقدينگي در شهرداري‌ها كاهش يافته است و پژوهش‌ها مي‌تواند راه حل‌هاي جديد و فناورانه براي خروج از اين مشكلات ارائه كند.

وي با بيان اينكه براي كلان‌شهر اصفهان بايد برنامه‌هاي بلند مدت جهت رفع مشكلات موجود ارائه كرد، افزود: دانشگاه‌ها به لحاظ ايدهپردازي ميتوانند شهرداري اصفهان را ياري كنند.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان ادامه داد: شهرداري مسائل بر زمين مانده زيادي دارد كه نيازمند پژوهش است، از اين رو يكپارچه سازي و شبكه سازي پژوهش بايد مورد توجه قرار گيرد.

ارباب شيراني تصريح كرد: شهر مسائل حساسي همچون آب، آلودگي هوا و ترافيك دارد كه به نظر مي‌رسد اراده و عزم واحدي براي رفع اين مشكلات وجود ندارد.

 

(خبرگزاري ايمنا)