سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/04/27 آمده‌ايم تا مشكلات را حل كنيم
آمده‌ايم تا مشكلات را حل كنيم

در طول تاريخ، هر قومي خرد جمعي را بر تفكر فردي ترجيح داده و در كنار مشاوران سيستمي، نخبگان و صاحب‌نظران علمي و اجرايي را گرد خود جمع كرده و شورايي تصميم گرفته است، موفق تر عمل كرده و مردمان آن قوم را به سر منزل مقصود رسانده است. در باورهاي مذهبي نيز اين موضوع در قالب آيه «وامرهم شوري بينهم » تاكيد شده است. وقتي بحران ها و چالش ها فزوني مي گيرد، نياز به مشورت نيز نه يك اختيار كه الزام مي شود. آنكه دور انديش است و اداره شهر را به او سپرده اند، در چنين شرايطي، صاحبان انديشه را فرا مي‌خواند تا بي پرده و صريح هم بحران‌ها و چالش‌ها را بازگويند و هم راه‌حل‌هاي عبور از آنها را بجويند. شكل گيري «شوراي هم انديشي شهرداري و شهر اصفهان»، ابتكاري است كه مديريت شهري بر عبوردادن «كشتي شهر» از درياي پرتلاطم بحران‌ها انديشيده است. شورايي كه با حضور تعدادي از نخبگان و خبرگان شهر، دانشگاهيان و مديران شكل گرفته و شامگاه شنبه اين هفته، دومين دورهم انديشي آنها حول محور بحران هاي شهر و شهرداري برگزار شد. در اين نشست سه‌ساعته هر چند آنچه از سوي حاضران بيان شد، واقعيت هاي تلخ بود، اما برآيند آن در پايان اميدوارانه بود. آنچه در ادامه مي آيد، گزيده‌اي از تبادل نظر صورت گرفته در اين هم‌انديشي است.


 

 

       نمي توانيم از شعار خود دست بكشيم
قــــدرت اله نـــــوروزي، شهردار اصفهان : هدف ما از تشكيل شوراي هم انديشي شهرداري و شهر اصفهان،‌ بيان مسائل كلـــي جامعـــــه و كشـــــــور نيست، بلكه به دنبــــال راهكـــــار براي مهار بحران‌هاي آينده هستيم.اكنون حدود چهار ميليون نفر از جمعيت استان در شهر اصفهان و در حاشيه 30 كيلومتري آن زندگي مي‌كنند و اگر مشكلات شهري اصفهان حل شود،
  بر كيفيت زندگي اين چهار ميليون نفر هم تاثير مي‌گذارد. اگرچه هر روز كه مي گذرد با مشكلات جدي تري مواجه مي‌شويم كه بخشي از آن نيز متاثر از مسائل ملي است و لازم است چاره اي براي آن انديشيده شود، اما  اگر از بروز بحران ها جلوگيري نشود، توسط عده اي هدايت بحران ها را بدست گرفته  و سپس با جريان‌سازي ،  ريشه آن را به  شهـــــرداري نسبت مي دهند. در شهرداري كارهاي فرهنگي خوبي صورت مي گيرد. هر شب و هر روز در سطح شهر برنامه هاي مختلفي اجرا مي شود كه نمونه آن برنامه «سوت‌شادي» (ويژه‌برنامه پركردن اوقات فراغت شهروندان در تابستان) است كه برخي آن را با سوت و كف زدن اشتباه گرفته اند و شاهد هستيم كه هر روز در برابر  برگزاري چنين مراسمي مانع تراشي مي كنند. ما نمي‌توانيم برنامه هاي فرهنگي را تعطيل كنيم و از شعار خود كه ايجاد نشاط اجتماعي است، دست بكشيم.البته شهرداري تعامل زيادي با گروه‌هاي مختلف در شهر دارد. اما  هر چه استقبال شهروندان از برنامه‌هاي شهرداري بيشتر مي شود، از آن طرف فشارها بر شهرداري هم بيشتر مي شود و  هر جا فعاليت خوبي صورت مي گيرد،  از جهات مختلف، شهرداري بمباران مي شود.يكي ديگر از چالش ها به رابطه دولت و شهرداري‌ها برمي گردد. همواره اينگونه احساس مي شده كه شهرداري به‌واسطه امكانات زيادي كه دارد، رقيب دولت است كه اقتدار بيشتري دارد. در حالي كه بايد به گونه اي عمل شود كه شاهد انسجام و وحدت در سطح شهر و استان باشيم تا كارها پيش برود.سعي كرده ايم از همه كساني كه دلسوز شهر هستند، مستقيم و غيرمستقيم براي حل چالش ها و بحران‌ها كمك بگيريم تا با خرد جمعي مسائل را حل كنيم. با وجود همه مشكلات اما نااميد نيستيم. تيم جديد مديريت شهري آمده تا مسائل را حل كند. براي مثال يك كميته تسويه در شهرداري تشكيل داده‌ايم كه بدهي معوق  پيمانكاران برجا مانده از دور قبل پرداخت شود. امروز به خاطر مسائل كشور، فشارها خود را بيشتر نشان مي دهد. البته وقتي اعتراضات را ريشه‌يابي مي كنيم مي بينيم كه از بيرون از شهرداري هدايت مي شود، اما كارها به خوبي پيش مي رود و تيم جديد بر اوضا ع مسلط شده و نظرات و راهكار هايي كه در اين شوراي هم انديشي مطرح شد، در تصميم گيري مديران شهري مدنظر قرار گرفته و عملي مي شود.معاون برنامه ريزي ليستي از چالش هايي را كه شهرداري با آن مواجه است،‌ آماده مي كند تا در جلسه آينده طرح و بر آنها تمركز كنيم. مركز خلاقيت و نوآوري شهرداري هم بايد به اتاق فكرهاي دانشگاه متصل شود. من نيز گزارشي از عملكرد اول سال تا امروز  شهرداري را ارائه مي‌دهم و مشكلات پيش رو را بيان مي‌كنم.
   

 

 

      نقاط طمع كور شود
عليرضا نصر، نايب رئيس شــــوراي اسلامي شهــــر اصفهان: شكل گيري اين شورا جاي تحسين دارد. اين حركت اميد بخشي اســـــت كـــــه جمعـــــي از نخبگان، خبرگان و بزرگان شهر در كنار مديريت شهري قرار بگيرند.
  كور كردن نقطه هاي طمع شايد يكي از چالش هاي سختي باشد كه تسهيل كننده آينده شهرداري است. هنوز هم هستند افرادي كه به حق و حقوق شهر و بيت المال طمع دارند و بايد اين نقاط طمع حذف شوند و همه بدانند در دوره جديد قرار است امور و كارها با سلامت پيش برود. از طرفي علاوه بر نظارت آشكار، به ‌تيم‌هايي نياز داريم كه چشم شهردار باشند تا بدانيم در سيستم چه مي‌گذرد (اشاره به نامه حضرت علي (ع) به مالك‌اشتر براي انتخاب «عيون» جهت نظارت بر مديران و كارمندان). شايد يكي از دلايل كاهش اعتماد مردم، نبود همين چشم ها در شهرداري است.اولين بحران، فراواني جلسات در مديريت هاي شهرداري است.  دليل اينكه هر جا مي رويم مي‌گويند مدير در جلسه هستند، ضعف ما در تفويض اختيار است. بحران بعدي، عدم اطلاع رساني درباره اقدامات صورت‌گرفته است. در حالي كه يكي از رموز موفقيت شهرداران قبل، اطلاع رساني وتبليغ گسترده بود. همه كاره بودن شهرداري در شهر نيز يكي ديگر از بحران هاست. اين موضوع باعث شده شهرداري در برخي موارد از وظايف ذاتي خود دور شود. وقتي هم شهرداري به مساله اي ورود نمي‌كند،  همه فرياد مي‌زنند كه شهرداري بي‌توجه است، در حالي كه آن حوزه ربطي به شهرداري ندارد. بنابراين شهرداري بايد به ماموريت هاي اصلي خود برگردد. شـــــهــــــرداري در ايــــن دوره تــــوان مــــقـــــابلـــــه با غوغاسالاري‌هايي كه صورت مي گيرد، ندارد و لازم است تيمي براي مديريت و كنترل اين موضوع شكل بگيرد.  رمز عبور ما از همه اين بحران ها اين است كه مردم احساس كنند مديريت، شبانه روز براي آنها فعال است و  در اين زمينه تمام تلاش خود  را مي‌كند.

 

 

 

      بايد به روز تصميم بگيريم
جواد شعرباف، مشاور عالي شهــــــردار: امروز مشكلات كشـــــور مثــــل بهمن، انبــــوه و بر ســـــر مـــــديريــــــت شهري آوار مي‌شود. اما كدام مشكل است كه براي حل آن عزم ملي نيــــــاز نباشد؟ ما بايد به‌روز تصميم بگيريم. ابزارهايي تعريف كرده ايم كه حاضر به تغيير آن نيستيم. اگر مي‌خواهيم اتفاق ديگري بيفتد، بايد اين ابزارها
  تغيير كند. بحران اول شهر ، خشكي زاينده رود است. ما براي حل بخشي از اين بحران راه حلي داريم كه دو ساله برطرف مي شود، اما سراغ هر كس رفتيم نتيجه اي نگرفتيم. در سفر گذشته معاون اول رئيس جمهور از ايشان يك ساعت وقت گرفتيم كه صحبت كنيم و پيگير اين موضوع هستيم.  از طرفي مهم‌ترين بحران امروز بي اعتمادي است. مردم ديگر به مديران اعتماد ندارند و كار كردن در چنين شرايطي سخت است.

 

 

 

      بحران هاي شهرداري با درآمدزايي حل مي‌شود
فضــــل الله صــــلواتــــــي، پيشكسوت سياسي و مطبوعاتي: در عين حال كه بررسي بحران‌ها در يك جلسه يا چند جلســـــه ممــــكـــــن نيســــــــت. اما به هرصورت بخشــــي از بحران‌ها ريشه ملي و كشوري دارد، مثل تحريم ها، دلار و ... كه در اين بحران ها البته كاري از دست ما ساخته نيست، حتي دولت هم با مشكل مواجه شده است.در شهر اصفهـــــان
  ما بايد به فكر حــــل  بحران‌هاي شهر باشيم. مسئله اول شهر، ‌آب و آب شرب است و به تازگي برق هم بر آنها  اضافه شده تا مسئولان ناچار از جيره بندي باشند. مسئله سوم نيز  بحران عقب افتادن حقوق كارگران و برخي پرسنل است. شــــــهـــــرداري براي حل اين مشكـــــل بايد ابتدا درآمدزايي كند. زيرا بيشتـــــر  بحـــــران‌هاي شهــــــرداري با درآمدزايي حل مي شود و در عين حال  نمي توان هميشــــــه از بودجه هاي دولتي خـــــرج كرد. اگر بالاي  يك كوه هم نشسته باشيم و هر روز يك سنگ پرتاب كنيم، بالاخره اين كوه روزي تمام مي شود. شهرداري اگر درآمدزايي نداشته باشد، اعتراضات كم كم به فرياد و آشوب تبديل مي‌شود. از سوي ديگر مردم بايد خدمات رساني  را احساس كنند. بهترين تبليغ براي شهرداري اين است كه مردم ببينند خدمتي انجام شده است.شايد مانند الگوي  اول انقلاب كه شوراي محله ها شكل گرفته بود و با همكاري و همراهي مردم مشكلات با كمترين هزينه حل مي شد. اما حال كه شهرداري هاي قبل براي مديريت جديد شهري طلبكار درست كرده اند،  آرام آرام بايد تعداد و ميزان مطالبات معوق آنان را كم كرد و در عين حال از اتاق‌فكرها طرح و راه حل خواست تا درآمدزايي ايجاد شود.

 

 

 

      شهردار به مردم بگويد چه چيزي را تحويل گرفته
بهروز ارباب شيراني، معاون برنامه ريزي
 و توسعه سرمايه انساني شهرداري: تا امروز سياست شهردار بر اين بوده آنچه را  تحويل گرفته، هم در بحث نيروي انساني هم در بحث بدهي ها و ... در محافل عمومي تشريح نكند. اما به نظرم بايد در مقطعي اين موضوع را شفاف گفت؛ هم آنچه را كه تحويل گرفته و هم آنچه را كه تا امروز انجام داده است. شايد در دوره هاي قبل ملاقات هاي مردمي شهردار بيشتر نمايشي و تبليغي بود. امروز اين خلأ وجود دارد كه مردم بي واسطه با خود شهردار صحبت كنند؛‌هرچند هم شهرداران مناطق و هم معاونان شهردار هر هفته با شهروندان ملاقات دارند و حتي خود شهردار نيز  در برنامه‌هاي مختلف اين ارتباط را شكل داده، بايد مراقب بود مديريت شهري به  آفت‌هاي دوره‌هاي قبل دچار نشود.در عين حال در بحث آينده پژوهي وقتي وارد فاز اجرا مي‌شويم شرايط فرق مي كند.  اكنون كه در حال بازبيني برنامه اصفهان 1400 هستيم، بايد توجه كنيم بعد از چشم‌انداز 20 ساله كشور كه سال 1404 تمام مي‌شود، چشم انداز ما چيست و چرا در هيچ نقطه از كشور درباره اينكه قرار است بعد ازاين تاريخ چه اتفاقي بيفتد، كاري صورت نگرفته است؟به همين دليل در معاونت برنامه ريزي، طرح  هاي مركز مطالعات شهري را با همكاري دانشگاه ها و مراكز علمي تحقيقاتي شروع كرده ايم.

 

 

 

       هفت بحراني كه شهرداري با آن روبه‌روست
سيدرحيم مدنيان، مشاور امور فرهنــــگي شهـــــردار:
  در جلسه اول درمجموع 40 چالش و بحران از سوي حاضــــــران بيان شــــــد كه جمع بندي آنها  در هفت محور عبارت اند از : راهكارهاي تامين منابع مالي به ويژه براي اجراي پروژه هاي شهرداري، بافت فرسوده شهر و احياي آن،‌حقوق و تكاليف شهروندي براي مالكان، ‌ساكنان و مسافران،‌ رسيدگي بافت اجتماعي شهر و برنامه ريزي لازم براي آن،‌ توسعه گردشگري، ظرفيت ها، موانع و راهكارها، ‌اعتمادسازي و مشاركت مردم با شهرداري و اصلاح ساختار،‌ شفاف سازي و مقابله با فساد بود كه امروز درباره بحران هايي كه شهرداري با آن روبه روست و استراتژي عبور از آنها تبادل نظر مي‌شود. در اين حوزه بايد ديد وظيفه حاكميــــت و دولت، نخبگان و سرمــــايه‌هاي نماديـــــن انساني،‌احزاب، گروه‌هــــا و ... چيســـت و از چه راه هاي روانشـــناســــانه و جامعه شناسانه مي تــــوان با بحران ها مقابلـــــه كرد.

 

 

 

       نااميدي ابربحران امروز است
دكتر عباس رضايي، عضو هيئت علمي دانشگاه: امروز با برخي بحران ها و ابربحران ها روبه‌رو هستيم. بحران آب و بيكاري ابربحران هستند اما بحراني تر از
  همه،  وجود فضاي نااميدي است.  در اين شورا بايد ببينيم چه راهكاري براي افزايش اعتماد مردم مي توان پيدا كرد.حقيقت اين است كه خدماتي كه شهرداري ارائه مي كند هنوز براي مردم ملموس نيست. مديريت شهري نياز به اتاق‌هاي فكر اختصاصي دارد تا درباره چالش‌هاي شهري راه كار پيدا كنند.

 

 

      نهاد شهرداري، خود را فعال كند
حجت الاسلام حسين آقا محمدي: امروز با مسائلي همچون آب،‌برق،‌اشتغال،
  ‌ناهنجاري هاي اجتماعي،‌ بي اعتقادي‌ها،‌ دين‌گريزي‌ها  و ... در جامعــــه مواجــــــه هستيم. در گذشته چارچوب هايي بود كه مردم رعايت مي كردند.اما  اينها امروز بدل به  بحران شده است.با  اين حال  اگر نهاد شهرداري فعال تر شود، مي تواند بحران زدايي كند. در اين زمينه يكي از مشكلات، عدم هماهنگي در مناطق شهرداري است. بايد يك رويه هماهنگ در مناطق وجود داشته باشد و مديريت شهري جديد بايد از فرصتي كه در اين زمينه  ايجاد شده،  استفاده كند.

 

 

      بسياري از بحران ها خارج از اراده شهرداري است
دكتر محمدباقر توكلي، عضـــــو هيئـــت علمــــــي دانشگــــاه: بسيـــــاري از بحــــران‌ها خـــارج از اراده شهرداري است. در اين هم‌انديشي بايد بارش افكار صــــــورت بـــــگيــــــرد تـــــــا صورت‌مسئله‌ها روشن شود. به طور مثال بحران بي‌اعتمادي مسئله بزرگي است. هر چه كار مثبت كنيد آن را به دستاوردهاي منفي بدل مي كنند. در اين صورت زحماتي كه كشيده مي شود، هم ديده نمي شود. در بحث تامين منابع مالي اين  پيشنهاد    را  دارم:  بسياري در شهر هستند كه سرمايه دارند، اما نمي دانند با اين سرمايه چه كار كنند و كسي هم نيست كه راهنمايي كند. اين افراد نگران سرمايه هايشان هستند و خوب است كه شهرداري اين سرمايه ها را تجميع كند.  در اين زمينه لازم است يك دفتر پژوهش در شهرداري تشكيل شود تا مسائل و معضلات  شهرداري را مشخص كرده و متناسب با هر كدام از صاحب‌نظران راهكار بخواهد. مي توان دفتر استعداديابي هم تشكيل داد تا از خلاقيت و فكر جوانان در شهر استفاده شود. شهرداري علاوه بر اينكه در بحث اطلاع رساني بايد بهتر عمل كند، لازم است قسمتي از كارهاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند.

 

 

       معاونت هاي شهرداري بحران هاي احتمالي را پيش بيني كنند
دكتر محمد صافي، مشاور دانشگاه علوم پزشكي در امـــــور مشـــــاركــــت هاي اجتماعي: امروز با هر كس صحبت مي كنيد شرايط را نقد مي كند. توصيه مي كنم هر كدام از معاونت هاي شهرداري در حوزه خود بحران هاي احتمالي را پيش بيني كنند و براي مقابله با آنها برنامه ريزي  كنند و البته در اين موضوع از ظرفيت خود بدنه شهرداري استفاده شود.

 

 

 

      الگوهاي محله محور را فعال كنيم
دكتر سيد علي هاشميان‌فر جامعه شناس: بحران‌ها هيچكدام از يكديگر جدا نيستند. وقتي
  اوضــاع شهــــــر را بررسي مــي‌كنيــم، مشاهـده مــي‌كنيــــــم از يـــك‌ســـــو بي‌اعتمادي بالاست و از سوي ديگـــــر مشاركت پايين است. اگر بحران ها پيش‌بيني نشود،تبديل به فاجعه خواهد شد. شهرداري وقتي مي تواند مردم را در كنار خود داشته باشد كه اعتماد اجتماعي به آن بالا باشد. در حالي كه ما مرتب در جامعه بي اعتمادي را افزايش مي‌دهيم، چنانچه بر مسائل متمركز شويم  و معضلات راحل كنيم، بهتر مي توانيم اعتمادزايي كنيم. وقتي روي يك نياز مشترك مثل آب كار شود، ‌مي توان هم الگو داد و هم اعتماد را بالا برد. پيشنهاد عملياتي ما فعال كردن الگوهاي محله محور است تا با آموزش  از تبديل بحران ها به فاجعه پيشگيري كرد.

 

 

 

      شهرداري به دانشگاه و محافل علمي اعتماد كند
دكتر محمد كيوان آرا، عضو هيئت علمي دانشگاه: اگر شهرداري خواهان حل بحران‌هاي شهر است اولين گام آن اعتماد به دانشگاه و محافل علمي است. آفتي كه سازمان‌ها به آن دچار شده اند، اين است كه فكر مي‌كنند هم از لحاظ اجرايي قوي هستند وهم از لحاظ علمي. به همين دليل بسياري از مسائل كه راهكار علمي دارد به دليل همين منيت ها حل نمي شود. متدي كه امروز در دنيا وجود دارد و براي شهرها هم به كار گرفته شده، آينده پژوهي است. آينده پژوهي به ما مي گويد در آينده با چه سناريوهايي روبه‌رو هستيم و احتمال وقوع آنها و راه حل آنها چيست. شهرداري بايد بداند تا 10 سال آينده شهر در بخش هاي مختلف چه وضعيتي دارد. اعتماد به نظام هاي دانشگاهي و آينده‌پژوهي، راهكار شهرداري‌ها براي عبور از بحران‌هاست. شهرداري بايد يك ارتباط ارگانيك با دانشگاه و مراكز علمي داشته باشد.

 

 

      اختيارات به مديران مناطق تفويض شود
قدرت‌الله قاسمي:  به نظرم بهتر است به جاي واژه بحران از واژه چالش استفاده كنيم.  زيرا در طول دو دهــــــه گذشته شهرداري همه گونه فراز و فرود داشته است. از سويي نمي توان بودجه سه هزار ميلياردي شهرداري را  تصويب كرد، بدون آنكه به منابع تامين مالي آن توجه شود.در اين زمينه  با مردم بايد راحت‌تر و صريح تر حرف زد. اگر ما متناسب با امكانات و شرايط، براي مردم توقع ايجاد كنيم، ديگر بحران‌ها شكل نمي‌گيرند. درآمدزايي با انگيزه بخشي در بدنه شهرداري ايجاد مي شود. بايد به مديران مناطق كه در خط مقدم مواجهه با مردم هستند ، بيشتر بها داد. اگر اين خاكريز رها شود، حلقه هاي بعدي هم نمي توانند مشكلات را حل كنند. بايد فضايي در شهرداري ايجاد شود كه به مديران اعتماد كرده و اختيارات را به آنها تفويض كنيم تا كارها با سرعت پيش برود.

 

 

 

      شبكه هايي از مردم تشكيل شود
حميد دهقاني، معاون فرهنگي سازمان فرهنگي تفريحي‌شهرداري
 اصفهان: متاسفانه امروز به جاي بازتـــــاب موفقيـــــت‌هاي شهرداري، مطالب خلاف واقع منعكس مي شود كه نمونه آن در برنامه سوت شادي ديده شد. در سه ماهه اول امسال سازمان فرهنگي 28 درصد افزايش درآمد داشته كه شگفت آور است. بخشي از اين موضوع، ناشي از جلوگيري از ريخت و پاش هاي قبل از اين بود. ما  اكنون طرحي را با همكاري دانشگاه پيگيري مي‌كنيم تا در 240 مركز فرهنگي كيفيت آموزش‌ها را بالا ببريم. پيشنهاد بهتري كه مطرح شد، طرح ساماندهي مديريت بحران با محوريت مشاركت مردم بود كه طي آن در همين مراكز شبكه هاي مردمي تشكيل شود تا در زمان بروز بحران ها به صورت متحد و در راستاي منافع شهر عمل كنند. در اين طرح مردم به صورت شبكه اي و فراتر از منافع فردي در راستاي منافع شهر عمل مي كنند. در يك طرح پژوهشي كه توسط فرهنگسراي رسانه درباره شهرداري فعلي و دو شهردار قبلي اجرا شد، مشخص شد كه شهرداري فعلي هرجا سخني گفته از فعل «اجرا شد» استفاده كرده و شهردار قبلي از فعل «اجرا خواهيم كرد». در واقع گفته هاي دو شهردار قبلي موكول به آينده بود، ولي شهردار فعلي كمتر حرف زده و بيشتر عمل كرده است. از طرفي، ميزان تخريب وتبليغات منفي عليه شهردار فعلي پنج برابر شهرداري قبلي بوده است.