سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/04/10 ضرورت ايجاد مركز مطالعات و سياست گذاري شهري در اصفهان
ضرورت ايجاد مركز مطالعات و سياست گذاري شهري در اصفهان

مدير مطالعات پژوهش شهرداري اصفهان از راه‌اندازي مركز مطالعات و سياست‌گذاري شهري با تعامل دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: فعاليت اين مركز شناسايي، سطح بندي و اولويت بندي مسائل شهري است تا براي بزرگترين چالش هاي شهري راهكارهاي عملياتي در نظر گرفته شود.


سعيد ابراهيمي در خصوص ايجاد مركز مطالعات و سياست‌گذاري شهري گفت: طراحي اين مركز از اوسط سال 96 در بخش پژوهشي شهرداري اصفهان در حوزه‌هاي خاص شهري همچون حمل و نقل، عمران، ترافيك يا بحران اتاق فكر مطرح شد كه اكنون با تعامل دانشگاه‌ها الگويي در حال طراحي است.

وي با اشاره به روش همكاري شهرداري براي موضوعات پژوهشي افزود: مطالعات و حمايت از پژوهش‌هاي شهري در قالب پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و پروژه‌هاي دانش محور است.

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان ادامه داد: سوال اوليه در طراحي اين مركز اين است كه آيا بايد با همين الگويي كه شهرداري ابتدا خود نيازسنجي و سپس رفع نيازها را به دانشگاه‌ها محول مي‌كند، پيش رفت و يا اينكه فرايند نيازسنجي تغيير كرده و شهرداري به تنهايي نيازسنجي نكند.

ابراهيمي با تاكيد بر كنارهم قرار گرفتن دانشگاه‌ها و ديگر نهادهاي تصميم ساز در كنار شهرداري گفت: بر اساس اين طرح همه دستگاه‌هاي تصميم‌ساز در حوزه شهري در كنار هم قرار مي‌گيرند و پس از اين امر ساختار مالي تعريف شده و از ساختار پروژه‌اي براي حل مسائل استفاده خواهد شد.

وي با بيان اينكه نيازمند تغيير ارتباط يك‌طرفه هستيم، اظهار كرد: مجموعه اي از ارگان‌ها در شناسايي مسائل دخيل هستند و با همديگر در اولويت بندي نظر مي دهند، به همين دليل نيازمند ايجاد مركز مطالعات و سياست گذاري شهري هستيم تا همه ذي‌نفعان علمي و اجرايي در سطح كلان در كنار هم قرار بگيرند و هسته اوليه اين مركز شكل بگيرد.

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان با اشاره به وجود خلاء چنين مركزي در كلانشهر اصفهان تصريح كرد: بايد در حال حاضر تئوري سازي اين مدل، ساختار و تامين مالي آن صورت بگيرد در اين راستا بايد جلسات بيشتري بين ذي‌نفعان ايجاد شود تا به يك مدل نظري و عملي قابل اجرا در حوزه همكاري هاي علمي، اجرايي شهرداري با نهادهاي علمي شهر برسيم.

ابراهيمي اضافه كرد: در اين مركز بايد ذي‌نفعان به همكاران استراتژيك تبديل شوند، در اين صورت رابطه اين نهادها رابطه شراكت استراتژيك خواهد بود. كار اين مركز شناسايي، سطح بندي و اولويت بندي مسائل شهري است تا براي بزرگترين چالش هاي شهري لايه‌هايي عملياتي در نظر گرفته شود.

 وي در خصوص تامين مالي اين مركز گفت: تامين مالي اين مركز مي تواند از بودجه هايي كه به اين نهادها اعم از دانشگاه‌ها، مركز برنامه و بودجه و شهرداري اختصاص مي يابد، تامين شود و حتي به احتمال زياد اين مركز نيازمند تعريف بودجه جديدي نخواهد بود و با تجميع منابع مالي و اعتبارات مجزاي اين دستگاهها در يك سبد منابع مي توان هزينه هاي مالي اين مركز را تامين كرد.

ابراهيمي با بيان اينكه در موارد اجرايي بايد با يكپارچگي اهداف به يكپارچگي اجرايي دست يابيم، افزود: امسال تنها به طراحي مفهومي، چارچوب هاي كلان، ساختار وظايف اين مركز خواهيم پرداخت و رگه‌هاي عملياتي آن از سال 98 شروع خواهد شد چرا كه جنس چنين برنامه هايي نيازمند برنامه ريزي بلندمدت است.

 

 

 
(خبرگزاري ايمنا)