سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/03/29 يكپارچه سازي اطلاعات شهرداري در پنج حوزه
يكپارچه سازي اطلاعات شهرداري در پنج حوزه

مدير برنامه‌ريزي و بودجه شهرداري اصفهان گفت: طرح داشبورد مديريتي به منظور يكپارچه‌سازي اطلاعات شهرداري اصفهان در پنج حوزه درآمد، مالي، املاك، مديريت پروژه و منابع انساني اجرايي مي‌شود. سعيد فرداني اظهار كرد: در طرح داشبورد مديريتي، اطلاعات بخش‌هاي مختلف شهرداري تجميع مي‌شود و با رويكرد تصميم‌سازي در اختيار مديران شهر قرار مي‌گيرد، در اين راستا با استفاده از اطلاعات كليدي، مديران شهري مي‌توانند تصميمات كليدي و اساسي براي شهر بگيرند.سعيد فرداني  افزود: شوراي شهر در قدم اول شهرداري را مكلف كرد تا اطلاعات را در پنج حوزه درآمد، مالي، املاك، مديريت پروژه و منابع انساني جمع آوري كند.مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان با اشاره به فرآيند اجراي اين طرح گفت: در ابتدا لازم است بين حوزه برنامه ريزي و حوزه هاي متولي موضوع تعاريف اقلام اطلاعاتي يكسان سازي و سپس بر اساس آن، اطلاعات جمع آوري و در سامانه سيما (سامانه يكپارچه مديريت اطلاعات) بارگذاري شود، در اين صورت طراحي داشبورد اطلاعاتي انجام مي‌شود.فرداني ادامه داد: اين طرح با محوريت حوزه برنامه ريزي و با همكاري سازمان فاوا، كارشناسان شورا و ساير حوزه هاي متولي در شهرداري انجام خواهد شد.وي اضافه كرد: ابزار قدرتمندي خريداري شده است و بايد اطلاعات به صورت دقيق و صحيح بر روي سامانه بارگذاري شود تا بتوان اين طرح را در فازهاي بعدي در اختيار شهروندان و مسئولان قرار داد.
مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان تاكيد كرد: تا قبل از فصل بودجه قرار است اين طرح عملياتي شود تا بتوان از اطلاعات دقيق در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي استفاده كرد.با توجه به اينكه در شهرداري اصفهان تعداد زيادي سيستم نرم‌افزاري وجود دارد، بايد طبق استانداردها سامانه جامعي وجود داشته باشد تا بتواند از اطلاعات ساير سامانه‌ها گزارش‌گيري و اطلاعات را در قالب گزارش‌هاي استاندارد به مديران و ساير كارشناسان ارائه كند. با سامانه سيما (سامانه يكپارچه اطلاعات) دو اتفاق خوب براي شهر رقم خورد: با اين سامانه تمام گزارش‌هاي مورد نياز مديران و كارشناسان از يك منبع خروجي مي‌گيرد و شفاف‌سازي اتفاق مي‌افتد. تا پايان امسال تمام فرم‌هاي مورد نياز و فرآيندهاي معاونت‌هاي شهرداري اصفهان در سامانه سيما ايجاد و راه اندازي مي‌شود. سامانه‌هاي نظام جامع آماري، سامانه بالادستي ساير سيستم هاست كه با هدف تجميع اطلاعات راه اندازي مي‌شود. در اين راستا طرح «داشبورد مديريتي» با پيشنهاد اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان براي نخستين بار در كشور در شهرداري اصفهان كليد مي‌خورد. با راه‌اندازي داشبور مديريتي، مديران مي‌توانند كمبودها، مازاد نيرو و اعتبار را رصد و مديريت برخط را اعمال كنند. وجود اين داشبورد موجب مي شود در هر يك هفته يا دو هفته يك بار مديريت و سيستم چك شود.

 

(روزنامه اصفهان زيبا)