سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/03/22 نيروي بيكار در شهرداري نداريم/ پيش بيني بازنشستگي 344 نفر از كاركنان شهرداري
نيروي بيكار در شهرداري نداريم/ پيش بيني بازنشستگي 344 نفر از كاركنان شهرداري

مدير آموزش، تشكيلات و بهبود روش‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان در حاشيه بازديد از خبرگزاري ايمنا گفت: در چارت سازماني جديد شهرداري برخي از سازمان‌ها بايد ادغام شود، زيرا تاكيد وزارت  كشور اين است كه بايد امور برون سپاري و به بخش خصوصي واگذار شود به طور مثال در سازمان فرهنگي سياست بر اين است مراكز فرهنگي وابسته به شهرداري به بخش خصوصي واگذار شود.

مرتضي نصوحي با بيان اينكه با ادغام سازمان‌ها مباحث تخصصي جداگانه انجام مي شود اما بخش عمومي نظير حسابداري، تداركات، روابط عمومي و ... به صورت مشترك انجام مي شود، افزود: در ساختار جديد شهرداري در معاونت‌هاي شهرداري در راستاي چابك سازي نيز برخي از مديريت ها با ادغام مي شود.

وي اظهار كرد: براساس چارت مصوب سازمان، مي توان جاي خالي برخي از نيروها را مشخص كرد، اظهار كرد: براي جذب نيرو در شهرداري بايد مجوز از وزارت كشور گرفته شود و از طريق سازمان امور استخدامي فرآيند قانوني براي فراخوان و برگزاري آزمون برگزار شود، اين فرآيند قانوني نه تنها براي شهرداري بلكه براي همه نهادها اجرا مي شود. گاهي نيز در مقاطعي از زمان جذب نيرو در شهرداري به لحاظ ضرورت، در تعامل با شورا انجام شده تا مسائل حل شود.

مدير آموزش، تشكيلات و بهبود روش‌هاي شهرداري اصفهان در باره آمار نيروي مازاد در شهرداري گفت: يكي از مباني صحبت هاي شهردار اصفهان در خصوص مازاد نيرو در واقع مقايسه تعداد نيروهاي وضع موجود با ساختار مصوب است و اين به معناي اين نيست كه نيروي بيكار در مجموعه شهرداري داريم، به طور مثال در شركت اتوبوسراني دو هزار نيروي راننده داريم، اما چون شركت است در ساختار مصوب جايگاهي ندارد. 

نصوحي ادامه داد: سازمان فرهنگي نسبت به ساختار كاري خود  شايد 800 الي 900 نفر نيرو داشته باشد و اين به خاطر اين است كه در ساليان مختلف فرهنگسرا ايجاد شده كه از نيروهاي سازمان در اين فرهنگسراها فعاليت مي‌كنند، اما سياست كشور اين است كه مجموعه هاي فرهنگي را برون سپاري كند.

 

 

 

بازنشستگي پيش از موعد؛ سياستي براي عدم تعديل نيرو

مدير كل انساني معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان نيز در حاشيه اين بازديد در خصوص ساماندهي نيروهاي شهرداري گفت: فرآيندي براي ساماندهي نيروهاي شهرداري تعريف شده است در اين راستا قراردادها را بررسي خواهيم كرد و تا پايان خردادماه با يك الي دو شركت بيشتر قرارداد بسته نمي‌شود تا تنوع قراردادها، خدمات و پرداختي‌ نداشته باشيم.

سيد محمود حسيني ادامه داد: براي اينكه تعديل نيرو نداشته باشيم، يك پارامتر تشويقي براي بازنشستگي تعريف شده است، كساني كه 30 سال خدمت خود را پر كرده اند بر اساس قانون بيمه تامين اجتماعي مي توانند تا 35 سال كار كنند، اما شهرداري اين هزينه را تقبل كرده تا افراد زودتر بازنشسته شوند بر اين اساس در سال گذشته 186 نفر با مجوزاتي كه از شوراي شهر گرفته شد، بازنشسته شدند

وي اضافه كرد: همچنين به دنبال بازنشستگي پيش از موعد هستيم كه خانم ها 20 و 25 سال را بازنشست كنيم تا بتوانيم بخشي از افزايش نيروي خود را كاهش دهيم. در بودجه سال جاري بازنشسته كردن 344 نفر پيش بيني شده است.

مديركل انساني معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان با بيان اينكه فرآيند قانوني براي جذب نيرو طي مي شود، گفت: به طور مثال جذب سرباز آتش نشان اطلاعيه داده مي شود و 13 خرداد امتحان نيز برگزار شده است. هر ساله براي جذب نيرو ارديبهشت يا خردادماه اعلام مي شود و فرآينده مصاحبه در شهريورماه انجام مي شود اما با توجه به حجم بالاي نيرو ديگر درخواستي نداشتيم.

حسيني تاكيد كرد: يكي از سياست‌هاي شهرداري بازنشسته كردن است، اما بودجه هم اجازه نمي دهد كه بتوانيم تعداد بيشتري را بازنشسته كنيم، در حال حاضر حقوق كارگري 19.4 درصد و حقوق كارمندي تا سقف 20 درصد افزايش يافته اين در حالي است كه در بودجه بين هشت تا 10 درصد افزايش حقوق پيش بيني شده است.

 

(خبرگزاري ايمنا)