سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/03/08 بازديد معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني از خبرگزاري ايمنا
بازديد معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني از خبرگزاري ايمنا

دوشنبه 7 خرداد ماه_ بهروز ارباب شيراني معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني به همراه چهار تن از مديران اين معاونت از خبرگزاري ايمنا بازديد كردند. مرتضي نصوحي "مدير آموزش، تشكيلات و بهبود روشها"، سعيد ابراهيمي "مدير مطالعات و پژوهش"، سعيد فرداني "مدير برنامه ريزي و بودجه" و سيد محمود حسيني "مدير كل انساني" در اين ديدار ارباب شيراني را همراهي كردند.

 
 


 
 
(خبرگزاري ايمنا)