سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/02/26 نقش آمار و اطلاعات در برنامه‌ريزي شهري
نقش آمار و اطلاعات در برنامه‌ريزي شهري

ايمان بهارلو اظهاركرد: در صورت فقدان آمار قابل اطمينان امكانات موجود در مسير درست به  كارگرفته نخواهد شد.

وي با بيان اينكه «آمار» مهمترين ابزار ارزيابي عملكرد گذشته، حال، برنامه‌ريزي براي آينده و يكي از عوامل اصلي سياست‌گذاري و مديريت در هر سازماني محسوب مي‌شود، افزود: آمار مقوله‌اي است كه ارزش آن روز به روز بيشتر ميشود، به طوري كه دنياي جديد را جهان آمار و احتمالات نام نهاده‌اند.

اين كارشناس آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان ادامه داد: در تبيين نقش و وظيفه آمار گفته مي‌شود كه آمار همچون چراغي براي روشن‌كردن نقاط تاريك تصميم‌گيري صريح و بي ابهام فرد تصميم گيرنده است.

وي، برنامه‌ريزي متكي بر آمارهاي صحيح، درست و به موقع را يكي از رموز موفقيت و پيشرفت سازمان‌ها خواند و تاكيد كرد: مديريت با برنامه‌ريزي مي‌تواند مشكلات احتمالي را پيش‌بيني و براي آن‌ها چاره‌انديشي كند.

بهارلو ادامه داد: فراهم‌سازي بسترهاي نشر و تحليل آن از مهمترين فعاليت‌هاي بنيادي در اين زمينه است و هر گونه فعاليت در اين عرصه باعث تعميق شناخت مسايل، افزايش دانايي سازماني، دقت در تصميم­‌گيري‌ها و در نهايت افزايش توانمندي در ارايه هر چه بهتر خدمات به شهروندان خواهد شد.

 وي با بيان اينكه دسترسي و وجود آمار و اطلاعات صحيح و به هنگام يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين زيربناهاي هر نظام جامع برنامه‌ريزي است، اظهاركرد: تحقق نظام جامع برنامه‌ريزي و مديريت شهري تنها از طريق ايجاد نظام جامع آمار و اطلاعات در مديريت شهري امكان‌پذير است.

اين كارشناس آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد: در اين راستا شهرداري اصفهان به منظور تحقق نظام آمار و اطلاعات، اقدام به پياده سازي نظام جامع آماري در سال‌هاي قبل كرده و هم اكنون با توجه به تغييرات صورت گرفته اعم از تغييرات در سطوح  فرايندها، ساختار سازماني و سيستم هاي نرم‌افزاري اقدام به بازنگري نظام جامع آماري كرده است.

وي گفت: نظام جامع آماري روشي منظم و سازمانيافته به منظور بهبود نظامهاي اطلاع‌رساني، بهينه‌سازي ارتباطات و گزارشهاي مجريان و بازخورد اطلاعاتي آنها، افزايش بهرهوري و كاهش بوروكراسي و تشريفات اداري، بهينهسازي تصميم‌گيري، برنامهريزي و كنترل اطلاعات است.

بهارلو ادامه داد: در اين سيستم، اطلاعات ضروري شهرداري در قالب يك بانك اطلاعات يكپارچه به موقع جمعآوري و طبقهبندي شده و پس از تجزيه و تحليل، در اختيار مديران و تصميمگيرندگان در شهرداري قرار ميگيرد.

 وي با بيان اينكه وقتي صحبت از نظام مي‌شود، بحث سازگاري(Compatible) و يكپارچگي(Integration)  بسيار مهم است، اظهاركرد: در واقع آن چيزي كه نظام را مطلوب مي‌سازد و مي‌توان گفت اين نظام كه مستقر شده درست عمل مي‌كند، اين است كه اين مؤلفه‌ها داخل هم در ابتدا پيوستگي‌ و هماهنگي درونشان و بعد سازگاري بيروني‌شان با ساير نظام‌ها رعايت شود.

اين كارشناس آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري با بيان اينكه در شهرداري اصفهان به منظور پياده‌سازي نظام جامع آماري، ابزار سامانه سيما (سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات) هم اكنون در حال راه‌اندازي است، خاطرنشان كرد: اجراي سامانه سيما در برخي از معاونت‌ها پيشرفت‌هاي بسيار خوبي داشته است.

وي سامانه سيما را ابزاري قدرتمند براي توليد آمار و اطلاعات موثق توسط كارشناسان هر سازمان خواند و تاكيد كرد: كارشناسان هر سازمان با استفاده از اين ابزار مي‌توانند بانك‌هاي اطلاعاتي يا آماري مورد نياز سازمان خود را بسازند، آمار و اطلاعات آن را تغذيه و گزارشات مورد نياز را استخراج كنند.

 

 

 

(خبرگزاري ايمنا)