سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/02/24 شفافيت با مكانيزم خودكنترلي از فساد جلوگيري مي‌كند
شفافيت با مكانيزم خودكنترلي از فساد جلوگيري مي‌كند

مرتضي نصوحي به دستاوردهاي هشتمين دوره آموزش ويژه مديران شهرداري با محوريت  «حقوق شهروندي» و «شفافيت» اشاره و اظهار كرد: اين دوره آموزشي با دو محور اصلي شفافيت اعم از تعاريف و شيوه‌هاي پرداختن به آن و مبحث ديگر مبارزه با فساد بود.

وي خاطرنشان كرد: در اين دوره شش نفر از اساتيد برجسته از جمله «محمود عباسي، معاون حقوق بشر وزارت دادگستري و از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران» و اساتيد اصفهان از جمله عباسي، قاسمي، حبيب‌نژاد، آقايي، عطريان و شاهين به تدريس پرداختند.

مدير آموزش، تشكيلات و بهبود روش‌هاي معاونت برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان ادامه داد: در هشتمين دوره آموزش ويژه مديران شهرداري سه كلاس جانبي با محور شفافيت، پاسخگويي و مبارزه با فساد با حضور اساتيد ممتاز از دانشگاه تهران، قم و اصفهان طي دو روز برگزار شد.

وي خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات مورد نظر مديريت شهري اصفهان، تاكيد بر شفافيت در مجموعه شهرداري است، زيرا شفافيت كمك مي‌كند تا شهروندان به حقوق خودشان دست پيدا كنند.

وي با بيان اينكه شفافيت با مكانيزم خودكنترلي از فساد جلوگيري و سازمان را براي شهروندان پاسخگوتر مي‌كند، گفت: كاركنان و مديران شهري بايد با مفاهيم، اجزا و اصول حقوق شهروندي و شفافيت آشنايي داشته باشند تا ارتقاء حقوق شهروندي و شفافيت اداري و عملكردي تحقق يابد.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)