سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/18 اولويت بودجه سال آينده، تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام است
اولويت بودجه سال آينده، تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام است

 به نقل از اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان؛ بهروز ارباب شيراني با اشاره به اولويت‌هاي بودجه  سال آينده اظهاركرد: اولويت در فرآيند تدوين بودجه سال آينده با توجه به محدوديت‌هاي درآمدي، تكميل پروژه‌ها و طرح‌هاي نيمه تمام در راستاي برنامه‌هاي زيست محيطي، گردشگري، خدماتي و حمل و نقل عمومي است.

وي با بيان اينكه در تمام بودجه مناطق، سازمان‌ها و معاونت ها رضايتمندي شهروندان در راس امور قرار گرفته است، افزود: هنوز بودجه سال آينده تدوين نهايي نشده است، اما طبق نظر اعضاي شوراي شهر بودجه سال آينده نسبت به بودجه امسال افزايش مي‌يابد.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان ادامه داد: بيش از 20 پروژه شاخص در سال آينده از جمله تكميل قطار شهري، مركز همايش‌ها، خطوط بي.آر.تي، رينگ حفاظتي شهر، طرح‌هاي مديريت پساب و پسماند و احياء بدنه سازي شرق چهارباغ اجرا مي‌شود.

وي اضافه كرد: در تدوين بودجه سال 97 بسترسازي براي مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران در امور شهر تاكيد شده كه شهرداري بايد زمينه اين مهم را فراهم كند.

ارباب شيراني با اشاره به ابلاغ دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بودجه سال 97 خاطرنشان‌كرد: بودجه سال آينده طبق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اولويت هاي راهبردي شهر اصفهان، افزايش دقت برآوردها براي تصميم گيري درست و تخصيص منابع به پروژه هاي داراي طرح مصوب تدوين مي‌شود.

 

(خبرگزاري ايمنا)