سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/13 سهم منابع آلاينده شهر اصفهان بررسي مي‌شود
سهم منابع آلاينده شهر اصفهان بررسي مي‌شود

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان گفت: دو پروژه مطالعاتي در خصوص بررسي سهم منابع آلاينده‌ شهر از سوي شهرداري با همكاري دانشگاه‌هاي اصفهان و صنعتي در دستور كار است. سعيد ابراهيمي اظهاركرد: پروژه‌اي كه در دانشگاه اصفهان انجام مي‌شود، به آلاينده‌هاي گازي اعم از منابع ساكن و متحرك كلان شهر اصفهان و سهم منابع مختلف آلاينده مي‌پردازد و پروژه دانشگاه صنعتي آلايندگي ريزگردها و ذرات گرد و غبار را بررسي مي‌كند. وي با بيان اينكه در اين دو پروژه فقط وضعيت‌سنجي شرايط آلاينده‌هاي شهر اصفهان در دستور كار قرار گرفته است، افزود: اين دو پروژه مقدمه شروع برنامه كنترل آلودگي هواي شهر اصفهان است كه در ابتدا بايد وضعيت‌ آلاينده‌ها و سهم هر كدام از منابع آلاينده در آلودگي هواي شهر اصفهان مشخص شود و در گام بعدي برنامه‌هاي مديريت و كنترل به عنوان فازهاي تكميلي پروژه فعال خواهد شد. وي گفت: با توجه به اينكه امروزه معضل اول كلانشهرها، آلودگي هواست، بايد بدانيم ميزان آلايندگي خودروهاي سبك و سنگين، واحدهاي سكونتي و كسب و كار، صنوف و كارگاه‌هاي داخل شهر، صنايع بزرگ اطراف شهر چقدر بوده و تاثيرگذاري آنها چگونه است. ابراهيمي خاطرنشان‌كرد: خروجي اين طرح‌ها، در اتاق فكر آلودگي هواي سازمان محيط زيست مطرح مي‌شود تا براي كنترل آلاينده‌ها برنامه ريزي شود.

 

 
 

(روزنامه اصفهان زيبا)