سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/06 دسترسي مردم به امكانات شهري افزايش مي يابد
دسترسي مردم به امكانات شهري افزايش مي يابد

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان گفت: يكي از ويژگي هاي بودجه سال97 افزايش سطح دسترسي مردم به امكانات و خدمات شهري است، اينكه خدمات در مراكز مشخصي متمركز نباشد و همه شهروندان از حداقل خدمات در همه مناطق برخوردار باشند. سعيد فرداني با بيان اينكه ويژگي ديگر بودجه سال 97 شهرداري اصفهان، تمركز بر پروژه هاي نيمه تمامي است كه ارزش آفريني خوبي براي شهر اصفهان دارد، اظهاركرد: تلاش مي‌كنيم بتوانيم پروژه هاي شاخص نيمه تمام را مانند خط يك قطار شهري كه قرار است بهره برداري از كل خط يك و توسعه آن را داشته باشيم، به اتمام برسانيم. به گفته وي يكي از اتفاقات ويژه بودجه 97، ارتباط منطقي بين شاخص هاي توسعه شهري و بودجه هاي ساليانه است. بر اساس تحليل آمار و اطلاعات، بسياري از پروژه هايي كه اثر منطقه اي دارند، در سطح شهر انجام و شبكه معابر شكل گرفته است؛ از اين رو پيش‌بيني شده است كه در بودجه سال آينده، پروژه‌هاي شاخص كه تعداد آنها زياد است و اعتبار زيادي هم لازم دارد، انتخاب و با تمركز ويژه به اتمام برسد.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان، گفت: لايحه بودجه يك برنامه مالي ساليانه است كه در آن دخل و خرج و مصارف شهرداري بازتاب پيدا مي‌كند تا مشخص شود از فروردين تا اسفندماه سال بعد، چه اقداماتي با چه هزينه هايي قرار است در شهر صورت پذيرد.وي با اشاره به اينكه بودجه در دو بخش اصلي تدوين و تصويب خلاصه مي شود، اضافه كرد: در بخش اول از مهر تا پايان دي ماه شهرداري فرصت دارد بودجه را تدوين و به شوراي شهر ارسال كند، در بهمن ماه نيز لايحه بودجه در كميسيون هاي مختلف شوراي اسلامي شهر بررسي و تصويب مي‌شود.وي با بيان اينكه براي بودجه سال 97 سه برنامه اصلي مد نظر قرارگرفته است، اظهار كرد: در گام اول موضوع بازنگري سياست‌ها و شاخص هاي برنامه اصفهان 1400 با حضور شهردار و معاونانشان و اعضاي شوراي شهر انجام شده و تكليف سياست ها و احكام برنامه‌هاي شهر و شهرداري اصفهان در بخش هاي مختلف از جمله فضاي سبز، حمل و نقل عمومي، آلايندگي و مباحث مربوط به مديريت شهري جمع‌بندي شده‌است.مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان ادامه داد: در مرحله دوم، برنامه ريزي پروژه ها و اقدامات انجام شد و در گام سوم اعتبارات به اولويت‌هايي كه از دو گام قبلي مشخص شد، تخصيص مي‌يابد كه تاكنون70 درصد مسير طي شده و هم اكنون جلسات تخصيص اعتبارات عمراني در حال برگزاري است.وي يكي از سياست هاي شهرداري را توسعه زيرساخت هاي شهر با مشاركت شهروندان دانست و خاطرنشان كرد: به عنوان مثال يكي از اولويت هاي راهبردي برنامه اصفهان 1400، حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري است؛ در اين راستا تصميم قطعي شهرداري در بودجه سال آينده نيز توسعه زيرساخت هاي بخش گردشگري و حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است.فرداني با اعلام اينكه بودجه سال 96 شهرداري اصفهان دو هزار و 750 ميليارد تومان است كه با 250 ميليارد تومان افزايش، درآمد شهرداري براي سال آينده، سه هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، اظهار كرد: البته پروژه هاي مشاركتي شهرداري، بيش از ميزان عدد بودجه سه هزار ميليارد توماني سال آينده است و اين عزم شهرداري را در مشاركت با بخش خصوصي براي توسعه و آباداني شهر اصفهان نشان مي‌دهد.وي با بيان اينكه بودجه هاي مشاركتي سقف عددي مشخصي ندارد، گفت: در بخش زيرساخت‌هاي شهري، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، حمل و نقل و مديريت پسماند مد نظر است و سقفي براي مشاركت وجود ندارد.مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان اضافه كرد: سياستي كه به تازگي به آن ورود كرده‌ايم، در دستور كار قرار گرفتن «هر آنچه بخش خصوصي مي‌تواند به كمك شهر آيد»، است؛ به عنوان مثال پهنه هاي بزرگي براي اجراي طرح‌هاي تفرجگاهي در شهر اصفهان وجود دارد كه سال‌هاست در بودجه رديف اعتباري قرار مي‌گيرد؛ اما زمان زيادي برده تا تملك آنها انجام شود؛ لذا براي كاهش فاصله بهره برداري و ارائه خدمات حاضر هستيم با سرمايه گذاران بخش خصوصي در اجراي پروژه ها مشاركت داشته باشيم.وي تصريح كرد: يكي از مشكلات شهر و شهرداري اصفهان اين است كه اكثر خدمات ارائه شده از نظر سرانه وضعيت خوبي دارد؛  اما از لحاظ دسترسي مردم متوازن نيست؛ به عنوان مثال شايد سرانه فضاي سبز شهر اصفهان خوب باشد اما سوال اينجاست كه آيا دسترسي همه شهروندان يكسان است يا خير؟فرداني با اشاره به توجه به رفع مشكل ترافيك و آلاينده‌هاي زيست محيطي در تدوين بودجه سال آينده، گفت: بر اساس آسيب شناسي و اولويت بندي مسائل و مشكلات شهر اصفهان، مهم‌ترين مشكل اصفهان، آلاينده هاي شهر است كه از سال 94 بر روي آن متمركز شديم، از اين رو توسعه خطوط ويژه اتوبوسراني و فيلتراسيون اتوبوس‌هاي شهرداري در دستور كار قرار گرفته است؛ البته شهروندان بايد براي تردد درون شهري بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده كنند تا آلاينده‌هاي شهري كاهش پيدا كند.

 

 

 

(روزنامه اصفهان زيبا)