سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/03 حمايت شهرداري از 100 پايان نامه دانشجويي
حمايت شهرداري از 100 پايان نامه دانشجويي

مــدير مــطالــعات و پژوهش شهرداري اصفهان، گــفت: در دو سال گذشته، شهرداري اصفهان  از 100 پايان نامه در مقطع ارشد و دكتري حمايت مادي و معنوي كرده است. در اين راستا هم شهرداري از اين ظرفيت ها استفاده  مي‌كند و هم حتي دانشجويان به خاطر عملكرد خوبي كه دارند فرصت شغلي برايشان در شهرداري ايجاد مي‌شود. سعيد ابراهيمي افزود: در حوزه بين‌الملل با توجه به اينكه شهرداري اصفهان با برخي از شهرهاي دنيا خواهر خوانده است، در بخش تقويم مبادله گردشگر بين اصفهان و شهرهاي خواهر خوانده پژوهش هايي انجام شده است. وي ادامه داد: اصفهان در دو سال گذشته علاوه بر ميراث ملموس در بخش ميراث ناملموس هم ورود پيدا كرده و ما پروژه‌اي را داريم تا در حوزه فهرست برداري از اين ميراث وارد شويم و نتيجه كار را در يونسكو ثبت كنيم تا پس از آن اقدامات بعدي براي حفظ و پاسداشت ميراث ناملموس انجام شود. وي تصريح كرد: معاونت برنامه ريزي كتابخانه اي دارد كه محققان و دانشجويان هم مي‌توانند از منابع كتاب هاي ارزشمند آن استفاده كنند. ابراهيمي ادامه داد: در اين كتابخانه بالغ بر دو هزار جلد كتاب تخصصي در حوزه برنامه ريزي و مديريت شهري و حدود 400 جلد گزارش تحقيقاتي اعم از پايان نامه، گزارش، طرح پژوهشي وسند در كتابخانه موجود است. مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه 5 هيئت انديشه‌ورز در بخش هاي عمران شهري، فناوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات شهري با موضوع مديريت بحران، در حوزه اداري و مالي با موضوع مديريت منابع انساني و حمل و نقل و ترافيك فعال هستند، در خصوص نقش و جايگاه هيئت هاي انديشه ورز در شهرداري، گفت: خوشبختانه يكي از زمينه هايي كه از سال 94 برنامه‌ريزي آن انجام و در سال 95 به نتيجه رسيد، فعال كردن هيئت هاي انديشه ورز يا اتاق هاي فكر تخصصي بود. به گفته وي، در اتاق هاي فكر تخصصي، جمعي از نخبگان و متخصصان علمي در كنار افراد اجرايي درباره مسائل و مشكلات تبادل نظر نموده و راهكاريي براي حل آن ارائه مي كنند و تاكنون هر كدام از اين اتاق ها بيش از 15 جلسه برگزار و خروجي هاي ارزشمندي را ارائه كرده اند.

 

 

 

 
 
(روزنامه اصفهان زيبا)