سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/02 شهردار، كارفرماي برتر ارتباط جامعه و دانشگاه
شهردار، كارفرماي برتر ارتباط جامعه و دانشگاه

رئيس دانشگاه اصفهان طي تقدير نامه اي، شهردار اصفهان را به عنوان كارفرماي برتر در حوزه ارتباط جامعه و دانشگاه معرفي كرد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، هوشنگ طالبي در متن تقديرنامه خود خطاب به دكتر قدرت اله نوروزي شهردار اصفهان آورده است: گذشته پر افتخار علمي و فرهنگي اين ديار كهن وامدار تلاش و پشتكار خستگي ناپذير خردورزان و دانش پژوهاني است كه نهال علم و عمل را توامان در مهد اين ميهن جاودانه پرورانده اند. پاي نهادن در مسير توليد علم و پژوهش علاوه بر عزمي برخاسته از تعهد و ايثار، قدم هايي محكم و استوار و بصيرتي پرعيار مي طلبد و رسيدن به قله   تعالي و پيشرفت در سايه تلاش و مجاهدت كساني به دست مي آيد كه با دو سلاح ايمان و دانش گام در آوردگاهي دشوار و خطير مي نهند. اينك فرصت را مغتنم شمرده و به منظور ارج نهادن به تلاش هاي صادقانه و ارزشمندتان در عرصه پژوهش و فناوري از جنابعالي به عنوان كارفرماي برتر در حوزه ارتباط جامعه و دانشگاه در سال 1396 قدرداني به عمل مي آوريم. قدرداني ما دعايي از روي اخلاص و احساس افتخار به شماست كه دادار بي همتا موفقيت روزافزون را قرين تلاش تان نمايد.

 
 
 

(روزنامه اصفهان زيبا)