سال94منطقه 8 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1395/10/13 22 ميليارد تومان براي آسفالت معابر منطقه 8 هزينه شده است
22 ميليارد تومان براي آسفالت معابر منطقه 8 هزينه شده است
مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان گفت: طي يكسال گذشته حدود 22 ميليارد تومان براي آسفالت معابر فرعي و اصلي سطح منطقه 8 هزينه شده است.
عباسعلي نصوحي اظهاركرد: منطقه 8 شهرداري اصفهان بيشترين آسفالت ريزي را در اجراي نهضت آسفالت داشته و رتبه اول را در بين مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان به خود اختصاص داده است.
وي معتقد است اگر مشاركت شهروندان در اجراي آسفالت كوچه ها افزايش يابد، اين ضمانت وجود دارد كه آسفالت ها كمتر خسارت ببيند.
مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان يادآور شد: طي يكسال گذشته حدود 22 ميليارد تومان آسفالت در معابر فرعي و اصلي سطح  اين منطقه انجام شده و تحول بزرگي ايجاد كرده است.
وي اظهار كرد: براي آسفالت معابر بن بست، بايد ساكنان اين معابر درخواست خود را به شهرداري ارايه دهند تا كارشناس مربوطه از محل بازديد كند و چنانچه نياز به آسفالت باشد، با همكاري ساكنان بن بست در نوبت آسفالت قرار مي گيرد.