سال94منطقه 8 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1395/09/02 تكميل احداث خيابان علاقمندان از فروغي تا باهنر
تكميل احداث خيابان علاقمندان از فروغي تا باهنر
مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان گفت: خيابان علاقمندان به عنوان يكي از خيابان هاي مهم شمالي – جنوبي منطقه 8 كه محور باهنر را به خيابان شهيد فروغي متصل مي كند، به زودي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
عباسعلي نصوحي اظهاركرد: خيابان علاقمندان 22 متر عرض و 700 متر طول دارد كه تاكنون 98 درصد آزادسازي آن انجام شده است.
وي افزود: در حال حاضر تنها يك پلاك در وسط خيابان باقي مانده كه ماده 8 آن اجرايي و نيمي از اين پلاك تخريب شده و نيمه ديگر پلاك نيز تا 2 هفته آينده آزادسازي مي شود.
مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان ادامه داد: به پلاك هاي كوچك باقي مانده در مجاورت خيابان علاقمندان مجوز تجاري و براي پلاك هاي مناسب پروانه مسكوني صادر شده است.
وي با اشاره به اينكه در كنار اين خيابان قطعه زميني براي احداث فضاي سبز پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: خيابان علاقمندان به عنوان يكي از خيابان هاي مهم شمالي – جنوبي منطقه 8 كه محور باهنر را به خيابان شهيد فروغي متصل مي كند، به زودي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.