سال94منطقه 8 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1395/08/08 رفع مشكل سد معبر نيازمند همراهي شهروندان است
رفع مشكل سد معبر نيازمند همراهي شهروندان است
مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان در پاسخ به گلايه جمعي از شهروندان خيابان عادل پور در خصوص سد معبر يك واحد صنفي در اين خيابان گفت: رفع مشكل سد معبر همراهي شهروندان به خصوص كسبه را مي طلبد.
عباسعلي نصوحي اظهاركرد: شهروندان خيابان عادل پور از سدمعبر متصدي مغازه تعميرات مبل در اين خيابان گلايه مندند، از اين رو تاكنون چندين مرتبه به متصدي اين واحد صنفي اخطارهاي شفاهي و كتبي داده شده اما متأسفانه با بي توجهي مغازه دار مواجه بوده ايم.
وي با بيان اينكه براي رسيدگي به تخلف سد معبر اين واحد صنفي پرونده اي تشكيل داده و به كميسيون بند 20 ارجاع شده است، اظهاركرد: شهرداري منطقه 8 پس از صدور رأي كميسيون نسبت به پلمب قانوني مغازه اقدام مي كند.
مدير منطقه 8 شهرداري اصفهان اضافه كرد: رفع مشكل سد معبر همراهي و همكاري شهروندان به خصوص كسبه را مي طلبد.