94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/03/24 احداث آخرين خيابان بافت فرسوده منطقه 7
احداث آخرين خيابان بافت فرسوده منطقه 7
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، علي اصغر شاطوري اظهار كرد: احداث خيابان پورياي ولي حدفاصل ميدان شهيد كويتي‌پور تا خيابان اشراق جنوبي، دسترسي شهروندان به خيابان هاي كاوه، لاله و بيمارستان سوانح سوختگي تسهيل مي‌كند.

وي با بيان اينكه مدت زمان قرارداد احداث خيابان پورياي ولي تا پايان سال جاري است، افزود: احداث اين خيابان، آخرين خيابان‌سازي منطقه هفت شهرداري اصفهان در بافت فرسوده خواهد بود.

مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان هزينه احداث و جابه جايي تأسيسات خيابان پورياي ولي را يك ميليارد تومان اعلام و ابراز اميدواري كرد: پروژه در زمان تعيين شده مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

شاطوري سامان‌دهي بلوار پرستار را يكي ديگر از پروژه‌هاي امسال منطقه هفت شهرداري اصفهان خواند و گفت: عمليات اجرايي سامان‌دهي اين بلوار براي پياده‌روسازي، آسفالت معابر و تسهيل عبور مرور شهروندان در سال‌جاري آغاز مي‌شود.