94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 تكميل بوستان فرهنگ با اعتبار 2 ميليارد ريال
تكميل بوستان فرهنگ با اعتبار 2 ميليارد ريال
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، امروزه احداث فضاهاي سبز در سطح شهرها حائز اهميت است چرا كه علاوه بر زيبايي بخشيدن به منظر شهري در تقويت روحيه و شادابي شهروندان نيز تاثيرگذار است. علي اصغر شاطوري مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان در اين باره اظهاركرد: احداث بوستان فرهنگ به دنبال افزايش سرانه فضاي سبز و ايجاد نشاط و شادابي در بين اهالي منطقه در دستور كار مديريت شهرداري قرار گرفت. وي با اشاره به مشخصات فني اين پروژه عنوان كرد: بوستان فرهنگ در خيابان گلستان – كوي آموزش و پرورش با مساحت 5هزار مترمربع و با اعتبار 2 ميليارد ريال تكميل شد. مديرمنطقه 7 شهرداري اصفهان در ادامه با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه ادامه داد: مجموعه فرهنگي- ورزشي و فضاي سبز گلستان يكي از پروژه هاي شاخص منطقه است كه با توجه به نياز اهالي اين منطقه در دستور كار مديريت شهري قرار گرفت. شاطوري با اشاره به اينكه اين پروژه نيز از سال گذشته در خيابان گلستان در فضايي به مساحت 18 هزار متر مربع آغاز شد، تاكيد كرد: مجموعه فرهنگي- ورزشي و فضاي سبز گلستان تاكنون 65 درصد پيشرفت داشته است.