94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 توسعه شهر در گرو استفاده از فناوري هاي نوين
توسعه شهر در گرو استفاده از فناوري هاي نوين
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، علي اصغر شاطوري در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين المللي فناوري هاي نوين شهرداري و غرفه اطلاع رساني شهرداري اصفهان اظهاركرد: نمايشگاه فناوري هاي نوين براي اداره شهر برگزار شده تا مديران شهري بتوانند از دستاوردهاي اين نمايشگاه براي پيشرفت شهر استفاده كنند. وي افزود: شهر مانند يك موجود زنده هر روز در حال تغيير است كه بايد براي توسعه و آباداني آن از فناوري هاي نوين استفاده كرد. مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان با بيان اينكه بايد شهر را براساس علم روز و آنگونه كه شهروندان نياز دارند اداره كرد، گفت: دستاوردهاي نمايشگاه بين المللي فناوري هاي نوين با علم روز توليد شده است لذا مي توان از اين دستاوردهاي نو براي اداره شهر استفاده كرد.