94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 پياده روسازي فاز سوم خيابان كاوه در دست اجراست
/img/NoImage.jpg
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان،علي اصغر شاطوري اظهار كرد: پياده روسازي خيابان كاوه در 3 فاز تعريف شده است. وي با اشاره به مشخصات فني فاز اول پياده روسازي خيابان كاوه گفت: فاز اول پياده رو سازي خيابان كاوه حدفاصل خيابان گلستان تا كوي استقلال با اعتبار 500 ميليون تومان تكميل شد. مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان ادامه داد: همچنين پياده روسازي فاز دوم اين پروژه حدفاصل خيابان ابوريحان بيروني تا كوي گلستان با هزينه يك ميليارد تومان به پايان رسيد. شاطوري عنوان كرد:عمليات اجرايي پياده رو سازي فاز سوم خيابان كاوه حدفاصل ميدان شهدا تا پل چمران در دست اجراست وتاكنون 30 درصد پيشرفت داشته است. وي گفت: اين پروژه با اعتبار يك ميليارد تومان تا پايان سالجاري تكميل مي شود.