94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 احداث گذرهاي اطراف بوستان ماليات هفته آينده تكميل مي شود
احداث گذرهاي اطراف بوستان ماليات هفته آينده تكميل مي شود
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، علي اصغر شاطوري اظهار كرد: عمليات اجرايي گذرهاي اطراف بوستان ماليات در خيابان گلستان تا ميدان حج با اعتبار يك ميليارد ريال در دست اجراست. وي ادامه داد: اين پروژه تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته و هفته آينده نيز تكميل مي شود. مدير منطقه 7 با اشاره به ديگرپروژه هاي منطقه عنوان كرد:مجموعه فرهنگي- ورزشي و فضاي سبز گلستان يكي از پروژه هاي شاخص منطقه است كه با توجه به نياز اهالي اين منطقه در دستور كار مديريت شهري قرار گرفت. وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 60 درصد پيشرفت داشته است، اضافه كرد: عمليات اجرايي مجموعه فرهنگي- ورزشي و فضاي سبز گلستان تا شهريور ماه سال جاري تكميل مي شود.