94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 ساماندهي بوستان محلي فرهنگ با اعتبار 2 ميليارد ريال
ساماندهي بوستان محلي فرهنگ با اعتبار 2 ميليارد ريال
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، امروزه احداث فضاهاي سبز در سطح شهرها حائز اهميت است چرا كه علاوه بر زيبايي بخشيدن به منظر شهري در تقويت روحيه و شادابي شهروندان نيز تاثير گذار است. علي اصغر شاطوري مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان در اين باره اظهار كرد: ساماندهي و احداث مبلمان شهري بوستان محلي فرهنگ در خيابان حصا در دست اجراست. وي با اشاره به اينكه در اين بوستان نيز آبنما، سايت بازي ويژه كودكان احداث مي شود، افزود: همچنين پياده روهاي اين بوستان براي تردد روان شهروندان ساماندهي مي شود. مديرمنطقه 7 شهرداري اصفهان ادامه داد: اين پروژه با اعتبار 2 ميليارد ريال تاكنون 40 درصد پيشرفت داشته و درنيمه دوم سالجاري تكميل مي شود. شاطوري با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه گفت: پياده رو سازي و مناسب سازي خيابان آل بويه حدفاصل مادي شاه پسند در خيابان ابوريحان بيروني تا مادي ايمان در بلوار ايمان تكميل شده است