94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 احداث خيابان پورياي ولي در گرو جابجايي تاسيسات اداره برق است
احداث خيابان پورياي ولي در گرو جابجايي تاسيسات اداره برق است
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، علي اصغر شاطوري اظهار كرد: احداث خيابان پورياي ولي در خيابان شهيد ضابط زاده – ميدان كويتي پور تا خيابان اشراق جنوبي در سالجاري اجرايي مي شود. وي با اشاره به اينكه عمليات اجرايي اين پروژه پس از جابجايي تاسيسات توسط اداره برق آغاز مي شود، افزود: با احداث اين پروژه نيز دسترسي شهروندان به خيابان كاوه، خيابان لاله و بيمارستان سوانح سوختگي آسانتر مي شود. مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه ادامه داد: مناسب سازي پياده رو هاي خيابان لاله، خيابان فلاطوري و خيابان مولوي براي تردد روان معلولان، جانبازان و سالمندان در سالجاري انجام مي شود. شاطوري گفت: مناسب سازي ضلع غربي خيابان لاله حدفاصل پل چمران تا ميدان قدس و مناسب سازي خيابان مولوي حدفاصل بزرگراه چمران تا خيابان مدرس با اعتبار 300 ميليون ريال در سال جاري اجرا مي شود.