94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 مناسب سازي پياده روهاي منطقه 7 در سالجاري
مناسب سازي پياده روهاي منطقه 7 در سالجاري
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، شهرداري اصفهان نهضت مناسب سازي معابر را در سال جاري براي آرامش و تردد روان جانبازان و معلولان با جديت دنبال مي كند. علي اصغر شاطوري مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان در اين باره اظهار كرد: مناسب سازي پياده رو هاي خيابان لاله، خيابان فلاطوري و خيابان مولوي براي تردد روان معلولان، جانبازان و سالمندان در سالجاري انجام مي شود. وي افزود: مناسب سازي ضلع غربي خيابان لاله حدفاصل پل چمران تا ميدان قدس و مناسب سازي خيابان مولوي حدفاصل بزرگراه چمران تا خيابان مدرس با اعتبار 300 ميليون ريال در سال جاري اجرا مي شود. مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان ادامه داد: همچنين پياده رو خيابان فلاطوري حدفاصل خيابان كاوه تا محدوده منطقه با هزينه 300 ميليون ريال در سال جاري مناسب سازي مي شود. شاطوري ادامه داد: پياده رو سازي و مناسب سازي خيابان آل بويه حدفاصل مادي شاه پسند در خيابان ابوريحان بيروني تا مادي ايمان در بلوار ايمان تكميل شده است.