94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 پياده رو سازي فاز اول و دوم خيابان كاوه به پايان رسيد
پياده رو سازي فاز اول و دوم خيابان كاوه به پايان رسيد
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان،علي اصغر شاطوري اظهار كرد: پياده رو سازي خيابان كاوه در 3 فاز اجرا مي شود كه اكنون نيز عمليات اجرايي فاز اول و دوم اين پروژه به پايان رسيده است. وي با اشاره به مشخصات فني فاز اول پياده رو سازي خيابان كاوه گفت: فاز اول پياده رو سازي خيابان كاوه حدفاصل خيابان گلستان تا كوي استقلال نيز با اعتبار 500 ميليون تومان تكميل شد. مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان ادامه داد: همچنين پياده رو سازي فاز دوم اين پروژه حدفاصل خيابان ابوريحان بيروني تا كوي گلستان با هزينه يك ميليارد تومان به پايان رسيد. شاطوري با اشاره به اينكه عمليات اجرايي پياده رو سازي فاز سوم خيابان كاوه حدفاصل ميدان شهدا تا پل چمران در دست اجراست ، عنوان كرد: اين پروژه تاكنون نيز 15 درصد پيشرفت داشته و با اعتبار يك ميليارد تومان در نيمه دوم سالجاري تكميل مي شود.