94منطقه 7 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/20 كيفيت پايين آب آبياري، جداول شمال بزرگراه چمران را تخريب كرد
كيفيت پايين آب آبياري، جداول شمال بزرگراه چمران را تخريب كرد
به گزارش روابط عمومي منطقه 7 شهرداري اصفهان، علي اصغر شاطوري اظهاركرد: كيفيت آب آبياري به خصوص در حوالي خيابان هاي ساكت، غرضي، شهرك ميلاد و شهرك كاوه به قدري خراب است كه بر روي كيفيت بتن ها تأثير گذاشته و تمام جداول منطقه را تخريب كرده و باعث شده در برخي نقاط آب به خيابان ها رسوخ پيدا كند. وي تصريح كرد: شهرداري به همين دليل پس از احداث خيابان هاي جديد، از جدول هاي پليمري كه درصد جذب آب آنها پايين تر است، استفاده مي كند. مدير منطقه 7 شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد: در اين راستا بازسازي جداول و پياده روهاي نقاط ذكر شده امسال در دستور كار قرار گرفته است. وي در ادامه با اشاره به اينكه در سالجاري اصلاح هندسي تقاطع هاي سطح منطقه انجام مي شود، گفت: اصلاح هندسي تقاطع هاي سطح شهر در راستاي بهبود و روانسازي ترافيك و ارتقاء ايمني شهر و شهروندان انجام مي شود