سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/04/04 برگزاري مسابقه ضيافت نور
برگزاري مسابقه ضيافت نور
به گزارش رابط ستاد اقامه نماز شهرداري منطقه6اصفهان
مسابقه اي تحت عنوان ضيافت نور بمناسبت ماه مبارك رمضان برگزار شد.
آقاي موسوي گفت :درماه مبارك رمضان امسال امام جماعت شهرداري منطقه پس ازاقامه نماز مطالبي را جهت استماع همكاران وپرسنل عنوان مي كردند.كه درپايان ماه مبارك رمضان از همين مطالب سئوالاتي انتخاب شد وآزموني دراين خصوص گرفته شد.
به برگزيدگان اين مسابقه به تعداد30نفر جوايزي توسط شهردار اصفهان آقاي دكتر نوروزي اهدا مي گردد.