سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/04/04 پروژه هاي منطقه 6
پروژه هاي منطقه 6

1-   احداث تقاطع غيرهمسطح شهداي اشكاوند باهزينه اي بالغ بر 000ر000ر850ر148 ريال جهت روانسازي ترافيك تسريع در حمل و نقل

 
 
 

2-احداث مسير دوچرخه خيابان كارگربا هزينه اي بالغ بر000ر000ر400ر2  ريال جهت فرهنگ سازي استفاده از دوچرخه و رفع آلودگي محيط زيست

 
 
 

3-      احداث انباري-آلاچيق-نمازخانه-درياچه و بركه باغ بانوان صدف با هزينه اي بالغ بر 000ر000ر000ر3 ريال جهت استفاده بهينه ويژه بانوان كاهش اثرات آلودگي ترمينال صفه

 
 
 

3ج    4- جدولگذاري و پياده روسازي در سطح منطقه با هزينه اي بالغ بر 000ر000ر000ر18 ريال   جهت حفظ و امنيت عابرين پياده جلوگيري از هدر رفت آب فضاي سبز

 
 
 

5-  زيرسازي و بتن ريزي مسير اتوبوس بي­آرتي در سطح منطقه با هزينه اي بالغ بر000ر000ر900ر10 ريال جهت روان سازي ترافيك و افزايش ايمني و كاهش استهلاك اتوبوس

 
 
 

6- اجراي خط انتقال آب از شهيد قوچاني تا شهيد كشوري   با هزينه اي بالغ بر 000ر000ر300ر3 ريال جهت استفاده بهينه از آبياري فضاي سبز و ذخيره سازي آب

 

7- احداث فضاي سبز اراضي هزار دره-فاز سوم با هزينه اي بالغ بر 000ر000ر003ر4 ريال جهت افزايش كمربندي سبز اصفهان

 
 
 
 

8- نورپردازي خلاق و ويژه درختان خيابان فيض   با هزينه اي بالغ بر 000ر000ر000ر4 ريال جهت شادابي و زيباسازي محيط جهت آرامش شهروندان