سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/29 مناسب سازي خيابان سپهسالار با اعتبار 10 ميليارد ريال
مناسب سازي خيابان سپهسالار با اعتبار 10 ميليارد ريال

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان گفت: پياده روسازي و مناسب سازي ضلع جنوبي و شمال خيابان سپهسالار با اعتبار 10 ميليارد ريال تكميل شد.

منصور نجفي اظهار كرد: پياده روسازي و مناسب سازي ضلع جنوب و شمال خيابان سپهسالار در شرق بزرگراه شهيد همت تكميل شد.

وي با اشاره به مناسب سازي و پياده رو سازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي، ادامه داد: جدول گذاري، مناسب سازي و پياده روسازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي درخيابان مردآويج در دست اجراست.

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان با بيان اينكه مناسب سازي و جدول گذاري و پياده روسازي خيابان استقلال شمالي تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته است، عنوان كرد: همچنين مناسب سازي و پياده رو سازي خيابان استقلال جنوبي تاكنون90 درصد پيشرفت داشته است.

نجفي با اشاره به اينكه اين پروژه با اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون ريال در نظر گرفته شده است، گفت: اين پروژه ظرف يك ماه آينده تكميل مي شود.