سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/21 بازسازي برج كبوتر دنارت به نيمه رسيد
بازسازي برج كبوتر دنارت به نيمه رسيد

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي و بازسازي برج كبوتر محله دنارت تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته و تا پايان سالجاري تكميل مي شود.

منصور نجفي اظهاركرد: بازسازي و ساماندهي برج هاي كبوتر با هدف احيا بافت تاريخي و حذف مكان هاي پرخطر در دستور كار مديريت شهري قرار دارد.

وي افزود: در اين راستا ساماندهي و بازسازي برج كبوتر محله دنارت در خيابان شهيد روح الامين با اعتبار يك ميليارد و 700 ميليون ريال در دست اجراست.

مديرمنطقه 6 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته و تا پايان سالجاري تكميل مي شود، عنوان كرد: اين پروژه با همكاري سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان اجرايي مي شود.

نجفي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه اظهاركرد: جدول گذاري، مناسب سازي و پياده روسازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي درخيابان مردآويج در دست اجراست.