سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/14 تكميل مناسب سازي ايستگاه هاي بي. آر.تي حدفاصل ميدان آزادي تا پل بزرگمهر
تكميل مناسب سازي ايستگاه هاي بي. آر.تي حدفاصل ميدان آزادي تا پل بزرگمهر

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان گفت: مناسب سازي ايستگاه هاي بي. آر.تي حدفاصل ميدان آزادي تا پل بزرگمهر با اعتبار 600 ميليون ريال تكميل شد.

مناسب سازي شهر براي معلولان يكي از وظايف شهرداري هاست اما اگر نگاهي به زيرساخت هاي شهر داشته باشيم متوجه مي شويم كه هنوز با استانداردهاي لازم در زمينه عادي سازي زندگي براي اين قشر از افراد جامعه فاصله داريم البته مديريت شهري اصفهان طي سال هاي اخير با اجراي طرح هاي مناسب سازي معابر و پياده رو ها براي معلولان سعي كرده تا در اين مسير گام بردارد.

از همين رو شهرداري اصفهان در سال 90 ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري در معاونت شهرسازي و معماري را راه اندازي كرد تا رصد بازخورد پروژه ها، تخصيص بودجه براي اجراي پروژه ها و غيره پيگيري شود.

در حال حاضر مناسب سازي معابر در مناطق 15 گانه شهر اصفهان در دستور كار قرار دارد و اكنون نيز مناسب سازي معابر و ايستگاه بي .آر.تي منطقه 6 براي تردد روان معلولان و سالمندان در دست اجراست.

منصور نجفي مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان در اين باره اظهار كرد: معابر سطح شهر و ايستگاه هاي اتوبوس براي تردد روان معلولان، جانبازان، نابينايان و حتي مادراني كه قصد دارند با كالسكه فرزند خود به بيرون از منزل بيايند، بايد مناسب سازي شود.

وي افزود: بر همين اساس مناسب سازي ايستگاه هاي بي. آر. تي حدفاصل ميدان آزادي تا پل بزرگمهر با اعتبار 600 ميليون ريال انجام شد.

مديرمنطقه 6 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه مناسب سازي و پياده روسازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي نيز در دست اجراست، گفت: پياده روسازي خيابان استقلال شمالي تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته و  مناسب سازي و پياده رو سازي خيابان استقلال جنوبي تاكنون90 درصد پيشرفت داشته است.

نجفي بيان كرد: اجراي اين پروژه با اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون ريال ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.

وي با اشاره به اينكه پياده روسازي و مناسب سازي خيابان شهيد غلامي واقع درخيابان هزارجريب با اعتباري افزون بر 2 ميليارد ريال به پايان رسيد، افزود: مناسب سازي پياده رو ها و معابر خيابان هاي شيخ مفيد، نيكبخت و بلوار آيينه خانه نيز انجام شد.

مدير منطقه 6 شهرداري اضافه كرد: همچنين مناسب سازي معابر چهارراه آبشاربراي تردد روان معلولان، جانبازان، نابينايان و سالمندان انجام شد.

نجفي در ادامه با اشاره به مناسب سازي بوستان روح الامين عنوان كرد: پياده روهاي بوستان شهيد روح الامين در دست اجراست و تاكنون 85 درصد پيشرفت داشته و اميدواريم تا پايان سالجاري تكميل شود.

وي با تاكيد بر اينكه براي ساماندهي مراكز فرهنگي منطقه، 3 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده است، خاطرنشان كرد: ساماندهي سالن مطالعه محله فيزادان نيز انجام شده است.